Broszura o harcerskiej służbie w czasie pandemii COVID-19

UDOSTĘPNIJ
/
299

Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego od początku pandemii pełnią służbę na rzecz lokalnych społeczności. Podsumowanie ich dotychczasowej działalności zebrane zostało w broszurę, dzięki której każdy dowiedzieć się może na czym polega harcerska pomoc.

Nieść chętną pomoc bliźnim – harcerska służba podczas pandemii COVID-19” to zbiór autentycznych harcerskich przykładów służby drugiemu człowiekowi.

“Dla nas wszystkich – harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów ZHP – ludzie, z którymi codziennie spotykamy się na ulicy, w sklepie, w parku, czy w szkole i cały otaczających nas świat i nie jest obojętny – chcemy naszymi działaniami sprawiać, żeby był coraz lepszy. Robimy to każdego dnia. Dbamy o to, aby zawsze być tam, gdzie jesteśmy potrzebni i aktywnie pomagać innym – nieść chętną pomoc bliźnim. Pandemia nas w tych działaniach nie powstrzymała i nie powstrzyma” – zaznacza naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad na wstępie.

Zachęcamy do lektury i pamiętania o byciu otwartym na potrzeby drugiego człowieka.

fot. Matylda Hojnor
tekst. Marta Jeżak