Akademicy

logoprosteAkademicy to harcerze studenci zrzeszeni w kręgach akademickich. Są zróżnicowaną grupą, ponieważ akademikiem może być wędrownik, instruktor oraz członek starszyzny. Pochodzą ze wszystkich zakamarków Polski a do konkretnych miast trafiają wybierając się na studia. Bardzo prosto do nich dołaczyć! Wystarczy przyjść na zbiórkę kręgu działającego w danym mieście.

Celem działania jest wspieranie rozwoju harcerzy i instruktorów w wieku studenckim oraz rozwój oferty programowej i metodycznej ZHP. Działanie to opiera się na 4 płaszczyznach wynikających z rozwoju psychofizycznego i specyficznej charakterystyki pracy z harcerzami w wieku 19-26 lat. Są to:

JA HARCERZ – kontynuacja drogi w ZHP jako członka kręgów, rozwijanie się, pełnienie służby, zdobywanie stopni, współpraca ze środowiskami lokalnymi, uczelniami i nie tylko;

JA STUDENT – każdy student staje się specjalistą w swojej dziedzinie, angażujemy się w życie uczelni, samorządów, kół naukowych, przygotowuje się i powoli zaczyna życie zawodowe;

JA HOBBYSTA – rozwijanie pasji i zainteresowań, zdobywanie uprawnień i certyfikatów, dążenie do mistrzostwa;

JA OBYWATEL – uczy się odpowiedzialności za otaczającą  rzeczywistość, podejmuje świadome wybory w oparciu o własny system wartości, szanuje poglądy innych, jest otwarty na odmienność, jest świadomym mieszkańcem naszego kraju.

 

piktogramy