Inspektorat Łączności

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Inspektorat Łączności
Inspektorat Łączności Chorągwi Lubelskiej został powołany rozkazem L7/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku przy Harcerskim Klubie Łączności SP8ZHY, który powstał w grudniu 2012 w Hufcu Hrubieszów.

Misją powstałego Inspektoratu Łączności, jest popularyzacja specjalności łączność i informatyka a celem jest:

  • upowszechnienie specjalności łączność,
  • zdobycie przez harcerzy uprawnień państwowych,
  • tworzenie sieci łączności ZHP,
  • zabezpieczanie łączności na imprezach ZHP,
  • uruchamianie stacji okolicznościowych ZHP,
  • nawiązywanie nowych przyjaźni za pomocą fal eteru,
  • współpraca z instytucjami w przypadkach klęsk żywiołowych,
  • udział w zawodach krótkofalarskich oraz w łącznościach JOTA – JOTI
  • poznanie technik i technologii elektronicznych, antenowych i programowania.

Szef Inspektoratu Łączności

hm. Leszek WOŁOS [SP8LW] – Hufiec Hrubieszów

Członkowie Inspektoratu Łączności

pwd. Szymon GAC [SQ8EL] – Hufiec Hrubieszów

pwd. Grzegorz WOŁOS [SQ8WG] – Hufiec Hrubieszów


Jeśli chcesz dołączyć do zespołu lub masz jakieś pytanie napisz na sp8zhy@zhp.net.pl