Struktura organizacji

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Najważniejsze informacje Struktura organizacji

Jednostkami terenowymi ZHPchorągwie organizowane na poziomie wojewódzkim. Obecnie w ZHP istnieje 17 chorągwi: Białostocka, Dolnośląska, Gdańska, Kielecka, Krakowska, Kujawsko-Pomorska, Lubelska, Łódzka, Mazowiecka, Opolska, Podkarpacka, Stołeczna, Śląska, Warmińsko-Mazurska, Wielkopolska, Zachodniopomorska, Ziemi Lubuskiej. Hufce są jednostkami regionalnymi działającymi w Chorągwiach, funkcjonującymi najczęściej na poziomie powiatowym.

Hufce zrzeszają podstawowe jednostki organizacyjne: gromady, które dzielą się wewnętrznie na szóstki zuchowe; drużyny, które dzielą się wewnętrznie na zastępy lub patrole. Jednostki te mogą się łączyć w szczepy lub związki drużyn.