Nowe władze Hufca ZHP Hrubieszów

UDOSTĘPNIJ
/
521

22 października odbył się Zjazd Hufca ZHP Hrubieszów. Podczas zjazdu podsumowano mijającą kadencję, udzielono absolutorium ustępującym władzom. Zjazd przyjął strategię rozwoju hufca na najbliższe lata. Wybrał też nowe władze hufca na czteroletnią kadencję.

Komenda Hufca ZHP Hrubieszów

pwd. Anna Kozar – komendantka
pwd. Aneta Zbirowska – skarbniczka
phm. Iwona Kudła-Najuch – członkini komendy

Komisję Rewizyjna Hufca ZHP Hrubieszów


pwd. Kamila Tałaj – przewodnicząca
pwd. Stanisława Ślązak
pwd. Marzanna Szumska