Ile kosztuje harcerstwo?

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Dla rodziców Ile kosztuje harcerstwo?

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie a poszczególne hufce mają możliwość ubiegania się o ulgę w części składki należnej hufcowi i podstawowej jednostce organizacyjnej.

Kwartalną składkę tworzą:

Część chorągwiana dla podstawowej jednostki organizacyjnej 9,00 zł
dla hufca 12,00 zł
dla chorągwi 12,00 zł
Część centralna dla Głównej Kwatery ZHP 6,00 zł

Wysokość składki na 2021 rok została określona Uchwałą nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021 r.

Kwartalna wysokość składki dla poszczególnych hufców:

Hufiec Część chorągwiana:
Podstawowa jednostka organizacyjna
Część chorągwiana:
Hufiec
Część chorągwiana:
Chorągiew
Część centralna Razem
Biała Podlaska 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Chełm 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Hrubieszów* 6,00 zł 9,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 33,00 zł
Lublin 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Łuków** 3,00 zł 0,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 21,00 zł
Puławy*** 9,00 zł 9,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 36,00 zł
Ryki 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Tomaszów Lubelski 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Zamość 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
*Obniżenie wysokości składki w części dla podstawowej jednostki organizacyjnej i hufca zgodnie z Uchwałą nr 30/XIV/2020 Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Hrubieszów o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2021 r
** Obniżenie wysokości składki w części dla podstawowej jednostki organizacyjnej i hufca zgodnie z Uchwałą nr 29/XIV/2020 Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2021 r
***Obniżenie wysokości składki w części dla hufca zgodnie z Uchwałą nr 28/XIV/2020 Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Puławy o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2021 r

Od stycznia 2021 roku nastąpi zmiana w terminie i sposobie naliczania składki członkowskiej dla zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Zgodnie z uchwałą nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:

 • do 20 stycznia za I kwartał,
 • do 20 kwietnia za II kwartał,
 • do 20 lipca za III kwartał,
 • do 20 października za IV kwartał.

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Rozliczenie składek oraz odprowadzenie ich części należnych następuje w terminach:

 • w hufcach – do 5 dnia drugiego miesiąca kwartału,
 • w chorągwiach – do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału,
 • w Głównej Kwaterze ZHP – do końca drugiego miesiąca kwartału.

Składki nalicza się na podstawie stanów osobowych jednostek na koniec pierwszego miesiąca danego kwartału.

Podstawą ustalenia stanów osobowych są dane z systemu ewidencjonowania członków ZHP, a w wypadku niemożności ich uzyskania – deklaracje o liczebności jednostek składane przez ich szefów, nie później niż w terminach rozliczania składek.

Na co są wykorzystywane składki?

 • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
  na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn, ubezpieczenie harcerzy oraz koszty administracyjne.
 • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
  na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.

Mundury

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany.

 • Nakrycia głowy: furażerka: 23 zł; beret: 34 zł; rogatywka: 35 zł
 • Koszula mundurowa: 95 zł
 • Naramienniki: 3,20 zł
 • Chusta: 6,50 zł
 • Pierścień: 4,50 zł
 • Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa: 65 zł; spodenki mundurowe damskie: 82 zł; spodenki mundurowe męskie: 82 zł
 • Pas: parciany: 23 zł; skórzany: 48 zł
 • Getry: 14 zł

Koszt obozu

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
 • opieka medyczna ,
 • koszt realizacji programu,
 • ubezpieczenie,
 • transport.

Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 700 zł do 1300 zł.

Koszt rajdów, biwaków

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie – polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni zaczyna się już od kilkunastu złotych.