Start 1 procent dla ZHP


W harcerstwie uczymy poprzez stawianie wyzwań. Codzienne zdobywanie sprawności, realizacja projektów oraz działań specjalnych kształtują w nas umiejętności na całe życie.

Przekaż swój 1% lubelskim harcerzom
KRS: 0000282152

 

W 2020 roku deklaracje PIT będzie można składać w Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia.

KROK 1.
Wybór organizacji pożytku publicznego

Chorągiew Lubelska ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego” należy wypełnić np.: Chorągiew Lubelska ZHP lub w przypadku, kiedy chcemy przekazać 1 procent wybranej jednostce jej nazwę: Hufiec miejscowość, a jeżeli wybranej drużynie nazwę drużyny i nazwę hufca w jakim działa.

KRS: 0000282152

KROK 2.
Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000282152.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3.
Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Poradnik – jak przekazać jeden procent swojego podatku na organizację pożytku publicznego

Każdy może znaleźć drużynę w swojej okolicy i wesprzeć zdobywanie sprawności na całe życie!

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarzy, spadochroniarzy, lotników, kawalerzystów, Harcerską Szkołę Ratownictwa, łącznościowców, ekologów, drużyny artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody;
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego, między innymi działalność Muzeum Harcerstwa;
  • Rozbudujemy i wyremontujemy kolejne harcerskie ośrodki wypoczynkowe, w których nasi harcerze spędzają letnie obozy;
  • Drużyny i gromady zuchowe będą mogły korzystać z nowego sprzętu obozowego oraz programowego;
  • Hufce będą mogły utrzymywać swoje siedziby, umożliwiając rozwój innych jednostek.