„Szkoła przyjazna harcerstwu” – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach

UDOSTĘPNIJ
/
25

28 października 2023 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach otrzymało tytuł „Szkoły Przyjaznej Harcerstwu”.

Początki współpracy Hufca Ryki z I LO sięgają 2016 roku. Od tego czasu szkoła była gospodarzem wielu wydarzeń harcerskich m.in. „Harcerskiego Rajdu z Panem Touretem”, „Manewrów Techniczno-Obronnych”, startów Roku Harcerskiego, a także wydarzeń szkoleniowych. Zarówno dyrekcja jak i pracownicy szkoły wspierają organizatorów podczas wszelkich wydarzeń. Po powstaniu 12 DW Infinity szkoła wspiera wszelkie działania jednostki udostępniając swój sprzęt na potrzeby działalności drużyny i organizowanych w szkole wydarzeń. Dzięki życzliwości personelu powstał także kącik harcerski promujący działania 12 DW Infinity i Hufca Ryki. Szkoła włączyła się także w organizowany we współpracy z harcerzami punkt pomocy obywatelom Ukrainy. Warto nadmienić, że dyrektor placówki Pan Mariusz Grzelak został uhonorowany Srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w 2019 roku.

Gratulujemy!

Fot. pwd. Natalia Jezierska/Hufiec ZHP Ryki