Zespół Metodyczny Chorągwi

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Zespół Metodyczny Chorągwi

Zespół Metodyczny ma za zadanie wspieranie kadry Hufców Chorągwi Lubelskiej ZHP w szczególności instruktorów odpowiedzialnych w środowiskach za pracę metodyczną. Zakres działań członków zespołu dotyczy takich obszarów jak: kształcenie, praca programowa oraz motywowanie kadry i inspirowanie jej do realizacji przedsięwzięć.

Szef Zespołu Metodycznego Chorągwi

hm. Wojciech MIAZGAHufiec Puławy

Członkowie Zespołu Metodycznego Chorągwi

phm. Małgorzata PASTUSIAKHufiec Lublin – członek zespołu ds. zuchowych

phm. Małgorzata WYROSTEKHufiec Lublin – członek zespołu ds. zuchowych

hm. Diana MADEJSKA-CHUCHAŁAHufiec Puławy – członek zespołu ds. zuchowych

pwd. Róża SŁOWIKOWSKAHufiec Puławy – członek zespołu ds. harcerskich

pwd. Mateusz SERGIELHufiec Ryki – członek zespołu ds. harcerskich

phm. Sylwia MAZURKIEWICZHufiec Zamość – członek zespołu ds. starszoharcerskich

phm. Emilia DZIECHCIARZHufiec Lublin – członek zespołu ds. wędrowniczych

phm. Aleksandra FRĄCZKIEWICZHufiec Lublin – członek zespołu ds. wędrowniczych


Jeśli chcesz dołączyć do zespołu lub masz jakieś pytanie napisz na wychowanie@lubelska.zhp.pl