Start Sąd Harcerski Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi. Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

Korespondencję do Sądu Harcerskiego Chorągwi Lubelskiej ZHP należny kierować na adres: shch@lubelska.zhp.pl

hm. Monika Wołos – przewodnicząca sądu

hm. Jadwiga Kowalska – wiceprzewodnicząca sądu

hm. Krystyna Adamczyk – sekretarz sądu

hm. Antoni Borkowski – członek sądu

hm. Mariusz Bartkowiak – członek sądu

hm. Elżbieta Drozd – członek sądu

hm. Cezary Komsa – członek sądu

hm. Katarzyna Piondło – członek sądu

hm. Mirosław Socha – członek sądu