Nowe władze Hufca ZHP Tomaszów Lubelski

>
UDOSTĘPNIJ
/
428

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP w dniu 10 marca 2022 roku powołała Organ Tymczasowy Hufca ZHP Tomaszów Lubelski w składzie:

  1. hm. Anna BARTNICKA – pełnomocnik Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP ds. Hufca ZHP Tomaszów Lubelski korzystająca ze wszystkich uprawnień Komendanta Hufca przewidzianych postanowieniami Statutu ZHP i innymi dokumentami wewnętrznymi;
  2. phm. Iwona REMIZOWSKA – pełnomocnik Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP ds. Hufca ZHP Tomaszów Lubelski korzystająca ze wszystkich uprawnień Skarbnika Hufca przewidzianych postanowieniami Statutu ZHP i innymi dokumentami wewnętrznymi;
  3. phm. Katarzyna KOPER – członkini Organu Tymczasowego Hufca ZHP Tomaszów Lubelski ds. pracy z kadrą i wdrażania nowego SIM;
  4. phm. Wioletta BIAŁA – członkini Organu Tymczasowego Hufca ZHP Tomaszów Lubelski ds. współpracy zewnętrznej;
  5. hm. Paweł MAK – członek Organu Tymczasowego Hufca ZHP Tomaszów Lubelski ds. organizacyjnych;
  6. pwd. Piotr MAK – członek Organu Tymczasowego Hufca ZHP Tomaszów Lubelski ds. współpracy z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego powiatu janowskiego, administrator lokalny systemu ewidencyjnego ZHP „Tipi”.

Organ tymczasowy Hufca ZHP Tomaszów Lubelski został powołany w związku z zawieszeniem przez Komendę Chorągwi Lubelskiej ZHP na podstawie §45 ust. 2 Statutu ZHP Komendy Hufca ZHP Tomaszów Lubelski. Powołany przez Komendę Chorągwi Lubelskiej ZHP Organ Tymczasowy będzie kierował Hufcem do czasu wyboru nowego Komendanta Hufca ZHP Tomaszów Lubelski i na jego wniosek nowej Komendy Hufca ZHP Tomaszów Lubelski.

Hufiec ZHP Tomaszów Lubelski jest jednostką terenową ZHP obejmującą swym zasięgiem powiat tomaszowski i powiat janowski.