Chorągiew Lubelska ZHP wzmacnia współpracę z Policją

UDOSTĘPNIJ
/
454


Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. Tomasz Sych w imieniu Chorągwi Lubelskiej ZHP podpisał porozumienie o współpracy z INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska – Lubelską Grupą Wojewódzką.

Porozumienie zakłada organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w szczególności z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym.

W imieniu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) porozumienie podpisał prezes Piotr Wójcik.

IPA – czyli International Police Association – jest stowarzyszeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.