80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

UDOSTĘPNIJ
/
142


Druhny, Druhowie,

80 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Armia Krajowa jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, któremu podlegały Siły Zbrojne RP.

Pamięć o tych wszystkich, którzy przelewali krew za wolną Polskę, jest naszym obowiązkiem, dlatego w odpowiedzi na apel Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej druhny Teresy Stanek-harcerki Szarych Szeregów, która podczas wczorajszej konferencji inaugurującej obchody powstania AK, wzywa do upamiętnienia swoich kolegów i koleżanek, towarzyszy broni, słowami „Światła zostaną zapalone w nocy z 13 na 14 lutego na grobach żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów, miejscach straceń i miejscach pamięci upamiętniających, tych którzy zostali rozsypani w proch. Zwracam się do wszystkich, szczególnie młodych, aby sprawdzili, gdzie znajduje się najbliższe miejsce pamięci, gdzie będą mogli zapalić światła, które będą dowodem pamięci i nadziei”.

Zachęcam do odpowiedzi na Apel i włączenia się w obchody 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową poprzez​odwiedziny miejsc pamięci poświęconych Armii Krajowej, a szczególnie harcerzom Szarych Szeregów członkom Związku Harcerstwa Polskiego czasu okupacji. Bardzo proszę, aby przekazać apel Pani Prezes do wszystkich hufców, niech noc z 13 na 14 lutego, zgodnie z intencją kombatantów będzie wyrazem szacunku i pamięci dla naszych bohaterów.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Woźniak
Naczelnik ZHP