Nowy sztandar Chorągwi Lubelskiej ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
463

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego im. Lotników Polskich otrzymała nowy sztandar ufundowany przez kadrę instruktorską, społeczności hufców i przyjaciół harcerstwa.

Uroczystość wręczenia nowego sztandaru odbyła się 29 maja 2022 roku w Dęblinie. Poprzedziła ją Msza Święta w Kościele pw. Świętego Piusa V Papieża, po której poczty sztandarowe, harcerze, instruktorzy i zaproszeni goście w asyście orkiestry wojskowej przemaszerowali ulicami miasta na plac przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia przez Komendanta Chorągwi hm. Tomasza Sycha meldunku Naczelniczce ZHP – hm. Martynie Kowackiej, podniesienia flagi i odśpiewania hymnu. Komendant Chorągwi przywitał zaproszonych gości: parlamentarzystów, samorządowców, wojskowych, komendantów hufców i chorągwi oraz uczestników uroczystości.

Po pożegnaniu dotychczasowego sztandaru przez Komendanta Chorągwi i uczestników uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia nowego sztandaru. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali hm. Małgorzata Sinica – Naczelniczka ZHP w latach 2007 – 2017 i pan Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Po wbiciu honorowych gwoździ i podpisaniu aktu ufundowania przez fundatorów, kapelan Chorągwi ks. phm. Rober Śliż poświęcił nowy sztandar.

Akt nadania sztandaru odczytała hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP, a następnie przekazała nowy sztandar na ręce Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP – hm. Tomasza Sycha, który zaprezentował go przybyłym na uroczystość.

Sztandar chorągwi jest jej znakiem identyfikacyjnym, symbolem tradycji harcerstwa, miłości do Ojczyzny i idei zawartych w Statucie ZHP. Harcerze otaczają sztandary szacunkiem, oddają im należne honory. Prawo posiadania sztandaru jest przyznawane jednostce organizacyjnej ZHP w drodze szczególnego wyróżnienia oraz w uznaniu jej dorobku i tradycji. Decyzją nr 153/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Naczelnik ZHP zatwierdził wzór nowego sztandaru Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Nowy sztandar Chorągwi Lubelskiej ZHP ma wymiary 125 cm na 125 cm. Obszyty złotymi frędzlami o długości 5 – 6 cm. Drzewiec sztandaru zakończony jest lilijką. Na prawej stronie na czerwonym tle wyhaftowane jest srebrną nicią godło państwowe wysokości 45 cm. Na lewej stronie na czerwonym tle wyhaftowany jest srebrną nicią krzyż harcerski o wysokości 35 cm. Koliście rozmieszczony napis haftowany złotą nicią Związek Harcerstwa Polskiego – wysokość liter 6 cm i nazwa jednostki Chorągiew Lubelska imienia Lotników Polskich – wysokość liter 3 cm. Na stronie lewej pod krzyżem harcerskim i pod napisami, umieszczony jest także delikatny wzór.

Po ceremonii wręczenia nowego sztandaru głos zabrali przybyli goście. List od Marszałek Sejmu RP pani Elżbiety Witek odczytał Poseł na Sejm RP pan Sylwester Tułajew. Następnie głos zabrał Poseł pan Sławomir Skwarek – były drużynowy i instruktor ZHP. List od Ministra Edukacji i Nauki pana prof. Przemysława Czarnka odczytał pan Janusz Wawerski – Doradca Ministra. W imieniu wojewody, marszałka województwa i samorządowców wystąpił pan. Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski. Na koniec zdobycia imienia i słowa uznania do uczestników skierowała hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP.

Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt – upamiętniając lotników poległych w walce, oraz odbyła się defilada. Uczestnicy apelu Bratnie Słowo zaśpiewali trzymając w ręku szachownicę lotniczą o wymiarach 20×20 metrów.

Miejsce uroczystości nie było przypadkowe. W listopadzie 2021 roku Chorągiew Lubelska ZHP przyjęła imię Lotników Polskich. Imię to zostało wybrane przez kadrę instruktorską w trakcie plebiscytu. W roku harcerskim 2020/2021 została przeprowadzona Kampania Bohater, podczas której zuchy, harcerze poznawali losy asów lotnictwa.

Uroczystości wręczenia nowego sztandaru towarzyszył cykl przedsięwzięć.

W piątek 27 maja 2022 odbyła się konferencja popularno-naukowa „Na harcerskich skrzydłach”.

Motto „Na harcerskich skrzydłach” jest nawiązaniem do myśli, jaka przyświecała autorowi- Druhowi hm. Andrzejowi Glassowi – publikacji pod tym samym tytułem podsumowującej historię polskiego harcerstwa lotniczego. Swoje wykłady wygłosili:

  • hm. Stanisław Dąbrowski (Szef Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej, autor wielu książek, opracowań i artykułów na temat historii harcerstwa na Lubelszczyźnie) – „W setną rocznicę powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP”;
  • pwd. Jacek Zagożdżon (Kierownik Działu Historii Lotnictwa i Edukacji w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Komendant Hufca ZHP Ryki) – „Harcerskie korzenie wielkich lotników”;
  • płk rez. pilot dr Edmund Klich (Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP) – „Bezpieczeństwo lotów w harcerskim szkoleniu lotniczym”;
  • Ryszard Jaxa Małachowski (wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. technicznych, harcerz drużyny lotniczej, wykładowca akademicki, teoretyk i praktyk lotniczy) – „Lotnictwo w harcerstwie dziś i jutro”;
  • płk dr hab. Adam Wetoszka (wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej, modelarz, V-ice Mistrz Polski w klasie F4G) – „Harcerskie modelarstwo lotnicze – współczesne możliwości rozwoju”;
  • Jan Przywara (Opiekun Żwirkowiska – miejsca pamięci pilotów-Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Wieloletni działacz i członek Zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku-Kościelcu) – „Harcerz, lotnik, inżynier Stanisław Wigura”;
  • Paweł Tadeusz Gajzler (historyk i regionalista, autor wielu opracowań i artykułów historycznych) – „Tadeusz Derengowski : życiorys harcerza, żołnierza „Wachlarza” oraz „Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej”;
  • Robert Gretzyngier (historyk lotnictwa, prezes Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, wydawca i grafik) – „Tadeusz Turek – z drużynowego „Błękitnej Jedynki” do pilota Typhoona”;
  • pwd. Robert Stachyra (harcerz, historyk Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego) – „Lotnicza „Siódemka” z Warszawy”.

W dniach 27 – 29 maja 2022 w Dęblinie w Forcie Mierzwiączka odbył się Biwak z Bohaterem.

W trakcie biwaku harcerze (wędrownicy i harcerze starsi) mieli możliwość zapoznania się z walorami i historią miasta Dęblin. Biwak był okazją do integracji drużyn z różnych hufców i wzmocnienia pracy z Bohaterem Chorągwi. W programie biwaku przygotowano bieg nocny, grę terenową, konkursy musztry i modelarski, wieczorne ognisko z ciekawymi postaciami związanymi z lotnictwem oraz udział w niedzielnych uroczystościach nadania nowego sztandaru chorągwi.

W niedzielę 29 maja 2022 roku odbyło się otwarcie wystawy „Na Harcerskich Skrzydłach”.

Wystawa „Na harcerskich skrzydłach” prezentuje harcerskie odznaki i pamiątki z kolekcji Mirosława Borowskiego, Roberta Stachyry, Mirosława Czaplickiego, Dęblińskiego Szczepu ZHP „Feniks” i Muzeum Harcerstwa Polskiego.

Opracowanie: hm. Elżbieta Organista
Zdjęcia: Andrzej Bis – ZHP, Mariusz Bartkowiak – ZHP, Malwina Markiewicz – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie