Harcerstwo żeńskie na Lubelszczyźnie 1912-1939 – zeszyt historyczny

UDOSTĘPNIJ
/
186

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Zeszytem Historycznym – Harcerstwo żeńskie na Lubelszczyźnie 1912-1939. Zeszyt opracowano na podstawie materiałów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych oraz opracowania złożonego przez druhnę Ewę Grodecką w Archiwum Głównej Kwatery ZHP (skan maszynopisu). Redakcja, skład komputerowy, korekta, przypisy – hm. Stanisław Jan Dąbrowski.