Konkurs na członków Komendy Zlotu 100-lecia Chorągwi Lubelskich

UDOSTĘPNIJ
/
900

23 maja 1921 roku rozpoczęły swoją działalność Lubelskie Chorągwie Harcerek i Harcerzy ZHP. Zastąpiły one Inspektoraty Lubelskiego ZHP (męskiego XII A i żeńskiego XII B). 14 Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP obradujący w dniu 24 listopada 2018 roku Uchwałą nr 1 zobowiązał wszystkie władze Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz władze hufców do aktywnego włączenia się w organizację wydarzeń związanych z 100. rocznicą utworzenia Chorągwi Lubelskich. Zjazd zobowiązuje władze Chorągwi do zorganizowana w roku 2021 chorągwianych obchodów 100. rocznicy utworzenia Chorągwi Lubelskich.

Dla uczczenia 100-lecia Chorągwi Lubelskich ZHP w dniach 21 – 23 maja 2021 roku w Lublinie odbędzie się Zlot Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Komenda Chorągwi ogłasza konkurs na członków komendy Zlotu.

Członek komendy zlotu powinien:

  • być czynnym instruktorem lub instruktorką ZHP,
  • mieć zaliczona służba instruktorska za rok harcerski 2018/2019,
  • posiadać doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca,
  • w przeszłości pełnić funkcję komendanta lub członka komendy obozu, zimowiska, szefa projektu itp.,
  • być komunikatywny, otwarty, posiada umiejętność pracy z ludźmi,
  • być dobrze zorganizowany,
  • posiadać pozytywną opinię komendanta hufca.

Zgłoszenia wraz z danymi personalnymi i harcerskim CV należy przesłać do 31 lipca 2020 roku na adres mailowy komenda@lubelska.zhp.pl