Zbiórka komend hufców i kadry chorągwi

UDOSTĘPNIJ
/
674

Na zakończenie wakacji na Ośrodku Wypoczynkowym Grabniak odbyła się zbiórka komend hufców i kadry chorągwi. Znalazło się miejsce dla RODO, finansów. Dużo czasu poświęciliśmy na omawianie tematów kształceniowych i programowych. Inspirujące zajęcia przeprowadziło dla nas Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Był też czas na oglądanie zachodu słońca i wyprawę do Poleskiego Parku Narodowego.