Patron roku harcerskiego 2024/2025 w Chorągwi Lubelskiej ZHP poszukiwany

UDOSTĘPNIJ
/
109

Od 2021 roku Chorągiew Lubelska ZHP nosi imię Lotników Polskich. W celu ułatwienia pracy z bohaterem chorągwi każdy rok harcerski ma swojego patrona, którego ustanawia Rada Chorągwi. Pierwszym patronem byli Żwirko i Wigura, w kończącym się roku harcerskim jest Pelagia Majewska. Jeśli chcesz mieć swój udział w wyborze patrona na rok harcerski 2024/2025 zapraszamy do zgłoszeń!

Rada Chorągwi ogłasza nabór kandydatur na Patrona/Patronów roku harcerskiego 2024/2025. Kandydatury można zgłaszać do 5 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy rady: rada@lubelska.zhp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie i informację o kandydacie/kandydatach na bohatera. Zgłoszenia mogą dokonywać instruktorki i instruktorzy oraz władze ZHP działający na terenie chorągwi Lubelskiej ZHP.