Na wieczną wartę odszedł hm. Alojzy Leszek Gzella

>
UDOSTĘPNIJ
/
225

20 marca 2024 r. w wieku 92 lat
na Wieczną Wartę odszedł

Dh hm. Alojzy Leszek Gzella

Członek Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec” Hufca Lublin, Członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Dziennikarz, rotarianin, współzałożyciel i wieloletni z-ca sekretarza „Kuriera Lubelskiego”; red. naczelny „Dziennika Wschodniego”.

Ur. 19.06.1932 r. w Pelplinie. W czasie wojny w 1944 r. w Warszawie – czł. Harcerskiej Poczty Powstańczej, ps. Kos, w drużynie im. T. Kościuszki „Jurka Białego” (Jerzego Filińskiego)w hufcu Warszawa – Śródmieście – Południe przy ul. Wilczej 41.
Po wojnie – sekretarz Komendy Hufca w Lubawie (1947-1948); absolwent KUL – Wydz. Filologii Polskiej; kierownik ReferatuHarcerskiej Służby Informacyjnej KH Lublin-Wschód (1957-1958); drużynowy DH im. Szarych Szeregów w SP 11 przy ul. Bronowickiej w Lublinie (1957-1959); instr. Sekcji Programowej Akcji Młodzieżowej Chorągwi Lubelskiej (1960); czł. Wydz. Propagandy Chor. Lub. (1972>); czł. Rady Instruktorskiego Kręgu Dziennikarskiego przy KCh Lub. (<1978>); czł. Wydz. Kultury i Propagandy Chor. Lub. (1978>); red. harcerskiego dodatku tygodniowego „Na tropie” (1957-1981) w „Kurierze Lubelskim”.
Był w gronie założycieli i pierwszych pracowników „ Kuriera Lubelskiego” powstałego w marcu 1957 roku. Od 13 grudnia 1981 r. do 1989 pozbawiony możliwości wykonywania zawodu. Nieprzerwanie w latach 1981-1992 prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Lublinie, które działało także w stanie wojennym i po jego zawieszeniu, mimo formalnego zdelegalizowania. Członek lubelskiego Komitetu Solidarności. Redaktor „ Wiadomości Diecezjalnych”. Od lipca 1990 redaktor naczelny „Dziennika Lubelskiego”.
Autor trzech publikacji poświęconych obronie Lublina w 1939 r. (Oni bronili Lublina w 1939 r., Lublin 1989, Bronili Lublina. Wrzesień 1939, Lublin 1994, współautor W. Białasiewicz Bronili miasta i honoru, Lublin 2000, swoistej „trylogii” o dziejach 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie (Z Polską w sercu, Lublin 1996, Z Polską na ustach, Lublin 1999, Tylko Polska. Żołnierze Andersa pod wodzą Berlinga, Lublin 2010); monografii obejmującej historię teatru 1944-1974 pt. Jego siła nasurzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985. Wydał m.in. kilka pozycji historycznych odnoszących się do powstania styczniowego 1863 r. w Lublinie i działań konspiracyjnych oddziałów AK i BCh na Lubelszczyźniem.in. Na ścieżkach bohaterów…, Lublin 2006 oraz prasoznawczych związanych z lubelskimi mediami. Opracował i wydał w swoim Wydawnictwie GAL zbiór wierszy lublinianki, harcerki z „pokolenia Kolumbów”, Grażyny Chrostowskiej, zamordowanej w 1942 r. wraz z siostrą Apolonią w niemieckimobozie koncentracyjnych Ravensbrück, pt. Jakby minęło już wszystko, Lublin 2002.
Odzn.m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi dla ZHP (1970).

„…Słońce już zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz. W cichym śnie spocznij już. Bóg jest tuż, Bóg jest tuż…”

Harcerki i harcerze
Chorągwi Lubelskiej ZHP im. Lotników Polskich

Autor: hm. Stanisław Jan Dąbrowski