Na wieczną wartę odeszła hm. Maria Berzyńska

UDOSTĘPNIJ
/
218

3 marca 2024 r. odeszła na Wieczną Wartę
hm. Maria Berzyńska
(4.09.1934 – 3.03.2024)

Instruktor Szczepu przy ZS Ekonomicznych w Lublinie (1980-81);
wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa (1981-89).
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Braci Vetterów w Lublinie (1975-84).
Kurator Oświaty i Wychowania w Lublinie (1984-89); Wiceminister Oświaty i Wychowania (1985-89); dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (1989-91).

 

Ur. 04.09.1934 r. w Lublinie. W latach 1959-1963 była nauczycielem w Szkoły Podstawowej Nr 19 w Lublinie, a od 1963 do 1968 w SP Nr 21 w Lublinie. W okresie 01.09.1968-31.08.1969 pełniła funkcję z-cy kierownika SP Nr 6 w Lublinie, a następnie (01.09.1969-31.03.1973) była jej dyrektorem. Odzn. KZ dla ZHP.

Cześć Jej pamięci!

Harcerki i harcerze
Chorągwi Lubelskiej ZHP
im. Lotników Polskich