Na wieczną wartę odeszła hm. Wanda Wiktoria Półtawska

UDOSTĘPNIJ
/
49

Odeszła na Wieczną Wartę
hm. Wanda Wiktoria Półtawska
(2.11.1921 – 25.10.2023)

z Wojtasików, ps. Duśka,
dr nauk medycznych, dr hc KUL (2008), dr hc Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington, Wirginia (1987), psychiatra, psycholog, bliska przyjaciółka św. Papieża Jana Pawła II, obecna przy jego śmierci.

 

Ur. 2.11.1921 w Lublinie; Przed wojną – drużynowa IV DH-k im. Orląt Lwowskich przy Gimnazjum i Liceum ss. Urszulanek w Lublinie (1937-39). We wrześniu 1939 r. brała udział w obsłudze Komendy Miasta i Kuratorium Szkolnego w Lublinie, a już w październiku kolportowała prasę konspiracyjną, ulotki, organizowała zbiórki harcerskie. W Szarych Szeregach – łączniczka i kurierka tajnej Komendy Chorągwi Harcerek, a następnie Związku Walki Zbrojnej. Osobista łączniczka-kurierka komendantki Chorągwi hm. Marii Walciszewskiej (1939-41). Aresztowana przez Gestapo 17.02.1941 r. Więziona „Pod Zegarem” i na Zamku Lubelskim, torturowana. Skazana na karę śmierci w 1940 r., a nast. 21.09.1941 r. wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, nr obozowy 7709. Od 1.08.1942 r. poddawana pseudomedycznym eksperymentom (głównie chirurgicznych okaleczeń kończyn) przeprowadzanych przez niemieckich lekarzy.

Odzn. m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP (2012), Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego (1999), Med. „Pro Ecclesia et Pontifice”(1981), Med. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1999), Med. Prezydenta Miasta Lublin (2006), Fides et ratio – za konsekwentną obronę życia, Nagrodą im. Eugena Bolza (2006), Honorowa Obywatelka Siedlec (2007), Świdnika (2009), Lublina (2009).

Cześć Jej pamięci!

Instruktorki i instruktorzy
Chorągwi Lubelskiej ZHP
im. Lotników Polskich