Lubelskie harcmistrzynie. Wystawa w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

UDOSTĘPNIJ
/
93

W lubelskim Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” prezentowana jest wystawa dokumentującą losy dwóch harcmistrzyń – Marii Walciszewskiej i Zofii Świtalskiej.

Wystawa przybliża życiorysy i dorobek Marii Walciszewskiej i Marii Świtalskiej, komendantek konspiracyjnej lubelskiej chorągwi harcerek. Przedstawiono ich działalność zawodową i zaangażowanie w rozwój polskiego harcerstwa. Na ekspozycji znajdują się cenne artefakty ze zbiorów Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Muzeum Historii Znaki Czasu oraz Jerzego Sołdka – korespondencja harcmistrzyń, fotografie oraz odznaczenia harcerskie. Zaprezentowano także sylwetki innych działaczek konspiracyjnego harcerstwa żeńskiego oraz męskiego (Szare Szeregi), w tym również harcerek i więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück – Wandy Wojtasik i Grażyny Chrostowskiej.

Wystawa ma na celu przybliżyć sylwetki dwóch niezłomnych kobiet, Komendantek Lubelskiej Chorągwi Harcerek, które poświęciły swoje życie, broniąc swoje podopieczne.

Otwarcie wystawy nastąpiło 6 kwietnia 2022 roku, wziął w nim udział komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP – hm. Tomasz Sych i zastępca komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP – hm. Edward Nakonieczny.

Zdjęcia: Muzeum Martyrologii “Pod Zegarem”