Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

UDOSTĘPNIJ
/
155

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich wychowawców – a więc też całej kadry Związku Harcerstwa Polskiego.

Druhny i Druhowie!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim nauczycielom, pedagogom, wykładowcom a także wszystkim harcerskim wychowawcom i instruktorom najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Życzę aby Wasza praca była pasją i abyście z pełnym zaangażowaniem wychowywali kolejne pokolenia młodych Polaków.

Życzę osiągnięć na polu zawodowym i osobistym, mnóstwa radości i powodów do dumy, z pełnionej przez Was służby na rzecz kolejnych pokoleń Polaków. Życzę Wam, aby każdy dzień dawał nowe siły na trudnej i pełnej wyzwań ścieżce wychowawcy.

hm. Tomasz Sych
Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP