Zapytanie ofertowe – wykonanie sztandaru dla Chorągwi Lubelskiej ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
94

ZAPYTANIE OFERTOWE

Chorągiew Lubelska ZHP z siedzibą w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie sztandaru dla Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztandaru (kompleksowo) dla Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Lotników Polskich tj.:

  • przygotowanie projektu do realizacji;
  • wyhaftowanie oraz uszycie obu stron sztandaru;
  • drzewiec z okuciami;
  • głowica na drzewiec (lilijka);
  • pokrowiec do przenoszenia sztandaru;
  • stojak;
  • gablota;
  • pokrowiec zewnętrzny;
  • grawerowane gwoździe (imię i nazwisko darczyńców) – 9 sztuk.

Termin wykonania zamówienia z dostawą do Chorągwi Lubelskiej ZHP nie później niż 30 kwietnia 2022 roku.

Ofertę mogą składać wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oferta musi zawierać dane oferenta w szczególności dane adresowe, dane kontaktowe, datę realizacji zamówienia, cenę za poszczególne elementy zamówienia, informację potwierdzające doświadczenie, sposób płatności.

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:
Chorągiew Lubelska ZHP, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin lub mailowo lubelska@zhp.pl w terminie do 31 marca 2022 roku.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryteriami:
Cena – 70 %
Termin realizacji – 10%
Doświadczenie oferenta – 20%

Wybór wykonawcy nastąpi do 4 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowy opis sztandaru:

Sztandar Chorągwi Lubelskiej ZHP ma mieć wymiary 125 cm na 125 cm. Obszyty będzie złotymi frędzlami o długości 5 – 6 cm. Drzewce sztandaru zostanie zakończone lilijką.

Na prawej stronie na czerwonym tle wyhaftowane będzie srebrną nicią godło państwowe wysokości 45 cm.

Na lewej stronie na czerwonym tle wyhaftowany będzie srebrną nicią krzyż harcerski o wysokości 35 cm. Koliście rozmieszczony będzie napis haftowany złotą nicią Związek Harcerstwa Polskiego – wysokość liter 6 cm i nazwa jednostki Chorągiew Lubelska imienia Lotników Polskich – wysokość liter 3 cm. Na stronie lewej pod krzyżem harcerskim i pod napisami, centralnie zostanie umieszczony także kolisty delikatny wzór.

Sztandar wykonany ma być w technice haftu komputerowego, wszystkie elementy sztandaru mają być haftowane, nie dopuszcza się stosowania metod nadruku elementów graficznych.

Pytania dotyczące tego zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej lubelska@zhp.pl lub telefonicznie + 48 81 532 56 26.

Treść zapytania ofertowego