Porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP

UDOSTĘPNIJ
/
119

W dniu 21 marca 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.

Chorągiew Lubelską ZHP reprezentowali hm. Tomasz Sych – komendant Chorągwi, hm. Edward Nakonieczny – zastępca komendanta Chorągwi, phm. Andrzej Bis – członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP, ppłk. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek Zarządu Głównego ZOR RP, Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP i por. w st. spocz. Ryszard Gołąb.

W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Chorągwią Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego i Okręgiem Lubelskim Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie popularyzowania wśród harcerzy świadomości historycznej i partiotyczno-obronnej, upowszechniania tradycji oręża polskiego, prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych.