Chorągiew Lubelska ZHP ma swojego bohatera

UDOSTĘPNIJ
/
521

100. rocznica powstania Chorągwi Lubelskich ZHP stała się okazją do poszukiwania przez społeczność Chorągwi bohatera, który byłby tożsamy z wartościami przyświecającymi naszej Organizacji, dającego szerokie pole do pracy drużyn, a przy tym związanego ze środowiskiem naszego działania.

Spośród kilkunastu propozycji kadra instruktorska chorągwi wybrała imię Lotników Polskich. W roku harcerskim 2020/2021 została przeprowadzona Kampania Bohater. Zespół Metodyczny Chorągwi i Zespół Ekspertów Historycznych przygotowali propozycję programową dla gromad i drużyn. W poznawanie bohaterów zaangażowały się drużyny i gromady podczas cotygodniowych zbiórek. W hufcach odbywały się wydarzenia programowe i spotkania kadry. Te działania pozwoliły nam poznać losy Zygmunta Rafała Puławskiego, Romana Wiszniowskiego, Klemensa Felicjana Lechnickiego, Antoniego Ostowicza, Franciszka Jacha, Franciszka Żwirko, Stanisława Wigury, Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej i wielu innych lotników. W trakcie Kampanii nie zapomnieliśmy także o współczesnych pilotach Tadeuszu Wronie, który bezpiecznie posadził uszkodzony samolot z 231 osobami na pokładzie czy Sebastianie Kawie – Mistrzu Świata w Szybownictwie.

Nad Kampanią Bohater czuwała Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele władz chorągwi, komendanci hufców i członkowie zespołów chorągwianych. Kapituła zapoznała się ze złożonymi przez drużyny i gromady raportami z realizacji Kampanii Bohater a także ze stanowiskami przedstawionymi przez Komendy Hufców. Kapituła jednomyślnie zarekomendowała Komendzie Chorągwi Lubelskiej ZHP zakończenie Kampanii Bohater i przyjęcie przez Chorągiew Lubelską ZHP imienia „Lotników Polskich”.

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP Uchwałą nr 57/XIV/2021 z dnia 20 listopada 2021 roku postanowiła o przyjęciu przez Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego imienia „Lotników Polskich”.

Uchwała nr 57/XIV/2021 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 20 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego imienia Lotników Polskich

Rozkaz Specjalny z okazji przyjęcia przez Chorągiew Lubelską ZHP imienia Lotników Polskich

Zakończenie Kampanii Bohater nastąpiło 20 listopada 2021 roku podczas briefingu.