Publikacja: W setną rocznicę powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
133

W setną rocznicę powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP 23 maja 1921 r.

To kolejna publikacja rocznicowa Chorągwi Lubelskiej ZHP wydania w lutym 2022 r. na zakończenie obchodów 100-lecia powstania Chorągwi.

Książka zawiera opis faktów i wydarzeń jakie doprowadziły do powstania chorągwi męskiej i żeńskiej w 1921 r. autorstwa hm. Stanisława Dąbrowskiego oraz biogramy: pierwszego przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP O. Jacka Woronieckiego autorstwa ks. phm. Roberta Śliża; pierwszego komendanta chorągwi męskiej dh. Kazimierza Grochowskiego autorstwa hm. Michała Mojskiego i komendantki żeńskiej chorągwi dh. phm. Marii Nowakowskiej-Brydowej autorstwa dh. phm. Agnieszki Żuk. Całość zredagował dh hm. S. Dąbrowski, a wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Ośrodek Kultury przy współudziale Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie ze środków samorządowych województwa.

W dyskusji, jaka rozwinęła się w ostatnich dwóch latach w szeregach instruktorów ZHP na temat naszej tożsamości, szczególnie tożsamości lubelskiego harcerstwa, warto sięgnąć do tej interesującej lektury bogatej w liczne biogramy, fotografie by poznać nasze korzenie, miejsca gdzie w Lublinie rodziło się i rozwijało harcerstwo; poznać lokalnych pionie-rów tej niezwykłej, pasjonującej, wychowawczo-patriotycznej organizacji.

To w tym budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 41, w maju 1911 r. z inicjatywy Kazimierza Dobieckiego – ucznia Szkoły Lubelskiej (Prywatne Gimnazjum Męskie im. S. Batorego w Lublinie) w mieszkaniu powstańca z 1893 r. Henryka Wiercieńskiego narodziło się lubelskie harcerstwo.

Stanisław Jan Dąbrowski