Kurs pilarek łańcuchowych

UDOSTĘPNIJ
/
83

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP serdecznie zaprasza na szkolenie uprawniające do obsługi pilarek łańcuchowych spalinowych i elektrycznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przygotowaniem i konserwacją baz obozowych, terenów zielonych oraz pomoc przy pracy drwala – operatora pilarki.

W szkoleniu mogą wziąć udział pełnoletni członkowie ZHP z przydziałem służbowym do Chorągwi Lubelskiej ZHP lub jej jednostek terenowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z bezpieczną obsługą pilarek spalinowych łańcuchowych i elektrycznych oraz ich eksploatacją.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Charakterystyka i budowa pilarek.
  2. Obsługa pilarek.
  3. Przerzynka drzew leżących podpartych jedno i dwupunktowo wg naprężeń ściskających i rozciągających.
  4. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora pilarki.
  5. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Szkolenie trwa 14 godzin szkoleniowych (10 godzin zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych). Szkolenie zakończy się egzaminem.

Wysokość dodatkowej składki zadaniowej wynosi 300 zł.

Szkolenie planowane jest w miesiącu marcu 2022 (dokładny termin zostanie uzgodniony z zainteresowanymi).

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 6 marca 2022 roku, zainteresowanych prosimy o kontakt z zastępcą komendanta Chorągwi – hm. Edwardem Nakoniecznym – mail: edward.nakonieczny@zhp.net.pl