Betlejemskie Światło Pokoju u Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki

UDOSTĘPNIJ
/
240

Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. Tomasz Sych przekazał Betlejemskie Światło Pokoju Wojewodzie Lubelskiemu Lechowi Sprawce. Okazją do przekazania Światła było spotkanie przedświąteczne organizowane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie było transmitowanie on-line.

Foto: Katarzyna Link/LUW

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Austrii ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej na Polaków.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.