Zyskaj kwalifikacje elektryczne

UDOSTĘPNIJ
/
738

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP serdecznie zaprasza na kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku Eksploatacji. Kurs niniejszy uprawnia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci na napięcie do 1 kV. Po kursie odbywa się egzamin przed komisją kwalifikacyjną.

W kursie mogą wziąć udział pełnoletni członkowie ZHP z przydziałem służbowym do Chorągwi Lubelskiej ZHP lub jej jednostek terenowych.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Eksploatacja – jest uprawnieniem podstawowym, dzięki któremu osoba może wykonywać pracę w zakresie przyznanym przez komisję egzaminacyjną.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisko EKSPLOATACJA.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • Szkolenia wprowadzającego w formie e-learningu i spotkań zdalnych (termin zostanie ustalony z uczestnikami po zamknięciu zgłoszeń)
  • Szkolenia kwalifikacyjne w formie stacjonarnej (w terminie 27 listopada 2021 roku)

Szkolenie zakończy się egzaminem w dniu 27 listopada 2021 roku.

Uczestnik pokrywa koszty egzaminu zewnętrznego w wysokości 280 zł. Szkolenie jest bezpłatne pod warunkiem przystąpienia do egzaminu, w przypadku odmowy wzięcia udziału w egzaminie uczestnik pokrywa koszt szkolenia w wysokości 150 zł.

Zgłoszenia na kurs przyjmuje do 10 listopada 2021 roku hm. Edward Nakonieczny zastępca komendanta Chorągwi mail: edward.nakonieczny@zhp.net.pl