Zakończył się 41. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
233

26 i 27 października w Warszawie obradował 41. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Uczestnicy dyskutowali o aktualnej sytuacji ZHP i zdecydowali o wprowadzeniu kilku zmian do uchwal podjętych przez poprzedni Zjazd. W zjeździe uczestniczyła delegacja z Chorągwi Lubelskiej ZHP. Instruktorzy naszej chorągwi byli także zaangażowani w organizację zjazdu od strony technicznej i organizacyjnej.

41. Zjazd Nadzwyczajny ZHP zdecydował m.in. o zmianie w uchwale dotyczącej Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, mundurów w ZHP, zasadzenia 100 ha lasów oraz etyki środowiskowej. Podjął również uchwałę o sposobie prowadzenia dyskusji instruktorskiej w ZHP. Prace nad mianami uchwał poprzedniego zjazdu poprzedziła dyskusja w grupach praca z kadrą i program oraz zarządzanie i finanse. Podczas drugiego dnia zjazdu obradowano również o transparentności oceniania i wynagrodzeń w Głównej Kwaterze ZHP i komendach chorągwi.

41. Zjazd Nadzwyczajny ZHP został zwołany w terminie 26-27 października w Warszawie, przez przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła na wniosek 6 komend chorągwi.

Przypomnijmy, że zjazd nie odwołał naczelniczki i Głównej Kwatery ZHP.