Wyróżnij swojego zastępowego i przybocznego

UDOSTĘPNIJ
/
318

Siłą Związku Harcerstwa Polskiego są ludzie którzy go tworzą. Każdy drużynowy wie, że bez pomysłowego zastępowego i odpowiedzialnego przybocznego ciężko jest prowadzić dobrą drużynę.

Druhno Drużynowa,
Druhu Drużynowy

wyróżnij swojego zastępowego i przybocznego Listem pochwalnym Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP.

List Pochwalny Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP jest przyznawany przybocznym i zastępowym w dniu Myśli Braterskiej 22 lutego może go otrzymać osoba, który spełnia następujące wymagania:

  • pełniła funkcję zastępowego lub przybocznego przez 6 miesięcy,
  • sumiennie wypełnia swoje obowiązki,
  • prezentuje postawę godną naśladowania,
  • ma opłaconą podstawową składkę członkowską,
  • jest wpisany do systemu Ewidencja ZHP.

Wręczania Listu Pochwalnego Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP dokonuje uroczyście właściwy komendant hufca bądź inna upoważniona osoba.

Wniosek w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP właściwy drużynowy składa drogą służbową Komendantowi Chorągwi Lubelskiej ZHP za pośrednictwem komendanta hufca w terminie do 22 stycznia. Wniosek drużynowego wymaga akceptacji właściwego komendanta hufca.

Komenda hufca zbiorczo przesyła wnioski w formie skanu na maila lubelska@zhp.pl można też dostarczyć do KCh oryginały wniosków, dodatkowo prosimy aby w hufcu powstało zbiorcze zestawienie wniosków w formie tabeli.

Załączniki: