Podsumowanie kampanii 1 procent dla ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
169

Podsumowaliśmy kampanię 1 procent dla ZHP w Chorągwi Lubelskiej ZHP. Dzięki Państwa wsparciu wpłynęła do nas kwota 12 449,80 zł. Zgodnie z deklaracjami darczyńców zostanie ona przeznaczona na działania prowadzone w hufcach i drużynach.

KH Chełm – 471,28 zł
KH Hrubieszów – 57,84 zł
KH Lublin – 4 864,32 zł
KH Łuków – 1 258,80 zł
KH Puławy – 1 443,92 zł
KH Ryki – 990,32 zł
KH Tomaszów Lubelski – 587,44 zł
KH Zamość – 56,64 zł
Chorągiew Lubelska ZHP- 2 719,24 zł

Co zrobimy z tymi pieniędzmi?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarzy, ratowników, łącznościowców, ekologów, drużyny artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody;
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego.