Start Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej „Silva rerum” dla Hufców Hrubieszów i Zamość

phm. Mirosław WOŹNIAK (Hufiec ZHP Zamość) – szef zespołu

phm. Dorota WOŹNIAK (Hufiec ZHP Zamość)

phm. Monika WOŁOS (Hufiec ZHP Hrubieszów)

phm. Leszek WOŁOS (Hufiec ZHP Hrubieszów)

hm. Olga Gilewicz (Hufiec ZHP Lublin)