Start 14. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

14. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

ZJAZDKANDYDACIMIEJSCETERMINARZ PRZYGOTOWAŃDELEGACI

14. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP
odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 roku w Lublinie

 

Projekty uchwał na Zjazd:
Projekt uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi w celu przyjęcia Strategii Rozwoju Chorągwi Lubelskiej ZHP

Projekt uchwały w sprawie baz i ośrodków harcerskich, których właścicielem lub użytkownikiem jest Chorągiew Lubelska ZHP

Projekt uchwały w sprawie odznaczenia chorągwianego

Projekt uchwały w sprawie elektronicznej ewidencji harcerskich danych

Projekt uchwały w sprawie wsparcia hufców w pozyskiwaniu środków

Projekt uchwały w sprawie wsparcia realizacji Harcerskich Akcji Letnich i Zimowych

Inne dokumenty Zjazdowe:
Uchwała Nr 9/2018 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 13 października 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP
Opinia Głównej Kwatery ZHP w sprawie działalności Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP od października 2014 r. do października 2018 r.

Druk uchwały zjazdowej

Projekt Porządku obrad Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Projekt Regulaminu obrad Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Sprawozdanie Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Chorągwi Lubelskiej ZHP

Sprawozdanie Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Sprawozdanie Sądu Harcerskiego Chorągwi Lubelskiej ZHP

Rozkaz L.14/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zwołania zjazdu

Uchwała 14/2018 z dnia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Ankieta delegata na Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

Zgłoszenie i ankieta kandydata na funkcję komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP

Zgłoszenie i ankieta kandydata do władz Chorągwi Lubelskiej ZHP

Kandydaci na funkcję komendanta chorągwi

hm. Tomasz Sych – Hufiec Łuków – zgłoszenie

hm. Ryszard Nagrodzki- Hufiec Chełm- zgłoszenie

14. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP odbędzie się na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Centrum Transferu Wiedzy KUL aula 113 Al. Racławickich 14 w Lublinie

Część robocza Zjazdu rozpocznie się o godzinie 10.00

Część oficjalna Zjazdu rozpocznie się o godzinie 11.00

Terminarz przygotowań do Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

do 16 września 2018 r. w hufcach muszą odbyć się Zjazdy Nadzwyczajne w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP;
do 8 października 2018 r. hufce zobowiązane są przekazać do KCh listy oraz kwestionariusze delegatów;
do 20 października 2018 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o zwołaniu zjazdu i jego terminie;
do 27 października 2018 r. przekazanie uczestnikom zjazdu z głosem decydującym informacji o miejscu zjazdu, proponowany porządek i regulamin zjazdu, sprawozdań władz;
do 3 listopada 2018 r. zgłaszanie do komendanta chorągwi chęci kandydowania na funkcję komendanta chorągwi;
do 10 listopada 2018 r. przekazanie uczestnikom zjazdu z głosem decydującym wnoszonych projektów uchwał, opinii GK ZHP w sprawie działalności komendy chorągwi, opinii komisji rewizyjnej w sprawie działalności komendy chorągwi, wniosków w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem

Uczestnicy Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP z głosem decydującym

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP

 1. hm. Tomasz Sych
 2. hm. Edward Nakonieczny
 3. hm. Ilona Bachanek
 4. phm. Paweł Kowalczyk
 5. phm. Agnieszka Hojda
 6. phm. Małgorzata Góral

Hufiec Chełm

 1. hm. Ryszard Nagrodzki
 2. pwd. Dorota Ulanicka
 3. pwd. Aneta Błaszczuk
 4. pwd. Leszek Czapla
 5. pwd. Anna Oszust

Hufiec Hrubieszów

 1. pwd. Anna Kozar
 2. pwd. Iwona Kudła- Najuch
 3. pwd. Grzegorz Wołos

Hufiec Lublin

 1. hm. Krystyna Adamczyk
 2. phm. Aleksandra Frączkiewicz
 3. pwd. Katarzyna Jachymek
 4. phm. Elżbieta Organista
 5. phm. Katarzyna Radzikowska
 6. pwd. Ewelina Romańczuk
 7. pwd. Maciej Samczuk
 8. phm. Katarzyna Wójtowicz
 9. pwd. Małgorzata Wyrostek

Hufiec Łuków

 1. hm. Michał Mojski
 2. pwd. Małgorzata Bobruk
 3. pwd. Michał Kasperuk

Hufiec Puławy

 1. phm. Karol Gudek
 2. pwd. Magdalena Białota
 3. hm. Michał Dymek
 4. pwd. Agata Ląd
 5. phm. Wojciech Miazga
 6. phm. Kamil Zdunek

Hufiec Ryki

 1. pwd. Witold Lidwin
 2. pwd. Aneta Król
 3. phm. Michał Kucharski
 4. pwd. Mateusz Sergiel

Hufiec Tomaszów Lubelski

 1. hm. Anna Rojek
 2. hm. Paweł Mak
 3. pwd. Henryk Szaruga

Hufiec Zamość

 1. phm. Maciej Moryń
 2. phm. Sylwia Mazurkiewicz
 3. phm. Rafał Żukowski