Komenda Chorągwi

phm. Tomasz Sych - Pełnomocnik Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi lubelskiej, z-ca Komendanta Chorągwi
pwd. Paweł Kowalczyk – Skarbnik Chorągwi
hm. Jacek Chrześcijanek - z-ca Komendanta Chorągwi
pwd. Małgorzata Góral – członek Komendy Chorągwi
hm. Ilona Bachanek – członek Komendy Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

hm. Wolanin Danuta - przewodnicząca 
phm. Jakóbczak Bartłomiej - wicerzewodniczący
pwd. Przygodzka Joanna - sekretarz 
hm. Komsa Cezary

Rada Chorągwi

hm. Gilewicz Olga - przewodnicząca 
pwd. Smreczak Małgorzata - wicerzewodnicząca 
pwd. Hojda Agnieszka - sekretarz 
phm. Dymek Michał
hm. Kowalska Jadwiga
phm. Anna Zabielska
pwd. Śliz Robert

Sąd Harcerski Chorągwi

hm. Jerzy Krawczyk - przewodniczący
hm. Edward Nakonieczny
hm. ks. Grzegorz Chabros
hm. Zdzisław Dudziński
hm. Elżbieta Drozd
hm. Stanisław Kusiak
hm. Piotr Majewski
hm. Stanisław Mendrek