Komenda Chorągwi

hm. Tomasz Sych - Komendant Chorągwi
hm. Edward Nakonieczny - z-ca Komendanta Chorągwi
hm. Ilona Bachanek – z-ca Komendanta Chorągwi ds. pracy z kadrą
pwd. Paweł Kowalczyk – Skarbnik Chorągwi
pwd. Małgorzata Góral – członek Komendy Chorągwi
phm. Agnieszka Hojda – członek Komendy Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

hm. Wolanin Danuta - przewodnicząca 
phm. Jakóbczak Bartłomiej - wicerzewodniczący
pwd. Przygodzka Joanna - sekretarz 
hm. Komsa Cezary
pwd. Jan Florek

Rada Chorągwi

hm. Gilewicz Olga - przewodnicząca 
phm. Dymek Michał - wicerzewodniczący
phm. Anna Zabielska - sekretarz
hm. Kowalska Jadwiga
pwd. Smreczak Małgorzata
phm. Śliz Robert

phm. Mirosław Woźniak

Sąd Harcerski Chorągwi

hm. Jerzy KRAWCZYK – przewodniczący sądu
hm. Elżbieta DROZD – sekretarz sądu
hm. Grzegorz CHABROS
hm. Stanisław KUSIAK
hm. Stanisław MENDREK
hm. Zdzisław DUDZIŃSKI
hm. Ryszard NAGRODZKI
hm. Mirosław SOCHA