Komenda Chorągwi

hm. Tomasz Sych - Komendant Chorągwi
hm. Edward Nakonieczny - z-ca Komendanta Chorągwi
hm. Ilona Bachanek – z-ca Komendanta Chorągwi ds. pracy z kadrą
pwd. Paweł Kowalczyk – Skarbnik Chorągwi
pwd. Małgorzata Góral – członek Komendy Chorągwi
pwd. Agnieszka Hojda – członek Komendy Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

hm. Wolanin Danuta - przewodnicząca 
phm. Jakóbczak Bartłomiej - wicerzewodniczący
pwd. Przygodzka Joanna - sekretarz 
hm. Komsa Cezary
pwd. Jan Florek

Rada Chorągwi

hm. Gilewicz Olga - przewodnicząca 
pwd. Smreczak Małgorzata - wicerzewodnicząca
phm. Dymek Michał
hm. Kowalska Jadwiga
phm. Anna Zabielska
pwd. Śliz Robert

Sąd Harcerski Chorągwi

hm. Jerzy Krawczyk - przewodniczący
hm. Mirosław Socha
hm. ks. Grzegorz Chabros
hm. Zdzisław Dudziński
hm. Elżbieta Drozd
hm. Stanisław Kusiak
hm. Ryszard Nagrodzki
hm. Stanisław Mendrek