Start Uchwały Rady Chorągwi

Uchwały Rady Chorągwi

Uchwały 2019Uchwały 2018Uchwały 2017Uchwały 2016

Uchwała nr 16/XIV/2019 z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Chełm o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2020 r.

Uchwała nr 15/XIV/2019 z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Tomaszów Lubelski o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2020 r.

Uchwała nr 14/XIV/2019 z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Ryki o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2020 r.

Uchwała nr 13/XIV/2019 z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2020 r.

Uchwała nr 12/XIV/2019 z dnia 14 września 2019 r. w sprawie zmiany numeracji i dat uchwał Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 9/XIV/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie procedury składania wniosków o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej

Uchwała nr 9/XIV/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opinii do Uchwały nr 10/XIV/2019 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu Chorągwi Lubelskiej ZHP na rok 2019

Uchwała nr 8 /XIV/2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Komendy Chorągwi

Uchwała nr 7 /XIV/2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr 6/XIV/2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 5/XIV/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku Hufca Chełm i Hufca Ryki o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr 5/IVX/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP na rok 2019

Uchwała nr 4/XIV/2018 z dnia 5 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 3/XIV/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 2/XIV/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 1/XIV/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 15/2/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Chorągwi w bieżącej kadencji
Załącznik do Uchwały nr 15/2/2018 – sprawozdanie Rady Chorągwi

Uchwała nr 13/V/2018 z dnia 29 września 2018 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2019r.

Uchwała nr 13/2/2018 z dnia 5 sierpnia 2018 r. w sprawie wniosku pwd. Leszka Czapli z dn. 17 lipca 2018 r.

Uchwała nr 12/2/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wniosku Komendanta Chorągwi Lubelskiej z dnia 29 czerwca 2018r. w związku z Uchwałą nr 13/2018 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II

Uchwała nr 11/2/V/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr 10/2/V/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia liczby członków hufca, na których przypada prawo wyboru 1 delegata na zjazd chorągwi

Uchwała nr 9/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie wniosku Komendanta Chorągwi Lubelskiej z dnia 30 stycznia 2018r. w związku z Uchwałą Nr 5/2017 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II

Uchwała nr 8/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie informacji Komendanta Chorągwi Lubelskiej z dnia z dnia 30 stycznia 2018r. dotyczącej uruchomienia kredytu obrotowego na rachunku bieżącym

Uchwała nr 7/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie opinii do Uchwały nr nr 4/2018 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 6 /1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie opinii do Uchwały nr 3/2018 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie planu stabilizacji finansów Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 5/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie Planu Kształcenia Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 4 /1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie wniosku hm. Katarzyny Piondło z dnia 5 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 3/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie wyboru na funkcję Sekretarza Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 2/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie zmiany na funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Chorągwi Lubelskiej

Uchwała nr 1/1/V/2018 z dnia 3 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 16/V/2016 z dnia 10 grudnia 2016 r. w sprawie powołania na funkcję członka Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 15/V/2016 z dnia 10 grudnia 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 14/V/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania merytorycznego Chorągwi Lubelskiej ZHP z działalności pożytku publicznego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 13/V/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej ZHP za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 12/V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP na rok 2016

Uchwała nr 11/V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji spotkań instruktorskich przed Zjazdem Chorągwi

Uchwała nr 10 /V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Lubelskiej ZHP na rok 2016

Uchwała nr 9/V/2016 Z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie planu naprawczego finansów Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 8/V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie powołania na funkcję członka Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 7/V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie powołania na funkcję członka Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 6/V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 5/V/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 4/V/2016 z dnia 21 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP
Załącznik do uchwały nr 4/V/2016 – Regulamin Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 3/V/2016 z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru na funkcję Sekretarza Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 2/V/2016 z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 1V/2016 z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP