Start Uchwały Komendy Chorągwi

Uchwały Komendy Chorągwi

Uchwały 2018Uchwały 2017Uchwały 2016
Uchwała nr 21/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej ZHP za 2017 rok

Uchwała nr 20/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Organu Tymczasowego w Hufcu ZHP Lublin

Uchwała nr 19/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Starosiele

Uchwała nr 18/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Chełm

Uchwała nr 17/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Powołania Organu Tymczasowego w Hufcu ZHP Chełm

Uchwała nr 16/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie Powołania Organu Tymczasowego w Hufcu ZHP Lublin

Uchwała nr 15/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Zawieszenia Komendy Hufca ZHP Lublin

Uchwała nr 14/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 13/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II

Uchwała nr 12/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wydzierżawienia Ośrodka Wypoczynkowego w Majdanie Sopockim II

Uchwała nr 11/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wydzierżawienia Ośrodka Wypoczynkowego w Grabniaku

Uchwała nr 10/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Hufca ZHP Lublin

Uchwała nr 9/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na zjazd chorągwi w poszczególnych hufcach oraz zwołania zjazdów nadzwyczajnych hufców w celu wyboru delegatów na zjazd chorągwi

Uchwała nr 8/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej za rok 2019

Uchwała nr 7/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia liczby członków, na których przypada prawo wyboru 1 delegata na zjazdy chorągwi

Uchwała nr 6/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie bazy harcerskiej w Starosielu gm. Dubienka

Uchwała nr 5/2018 z dnia z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników ds. Hufca ZHP Chełm

Uchwała nr 4/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Chorągwi Lubelskiej ZHP
Załącznik do Uchwały nr 4/2018

Uchwała nr 3/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie planu stabilizacji finansów Chorągwi Lubelskiej ZHP
Załącznik do Uchwały nr 3/2018

Uchwała nr 2/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 1/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kształcenia chorągwi
Załącznik do Uchwały nr 1/2018