Start Uchwały Komendy Chorągwi

Uchwały Komendy Chorągwi

Uchwały 2019Uchwały 2018Uchwały 2017Uchwały 2016

Uchwała nr 14/XIV/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Komendy Hufca ZHP Chełm nr 2A/08/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Chełm

Uchwała nr 13/XIV/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Komendy Hufca ZHP Chełm nr 2/08/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Chełm

Uchwała nr 12/XIV/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany obszaru działania hufców Lublin, Chełm i Puławy

Uchwała nr 11/XIV/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej ZHP za 2018 rok

Uchwała nr 10/XIV/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu Chorągwi Lubelskiej ZHP na rok 2019
Załącznik do Uchwały nr 10/XIV/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 9/XIV/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP za okres 25.11.2018 – 31.12.2018
Załącznik do Uchwały nr 9/XIV/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 8/XIV/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej za rok 2020

Uchwała nr 7/XIV/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany obszaru działania hufców Tomaszów Lubelski i Zamość

Uchwała nr 6/XIV/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zarządzania bazami w Chorągwi Lubelskiej ZHP
Załącznik do Uchwały nr 6/XIV/2019 z dnia 22 marca 2019 r.

Uchwała nr 5/XIV/2019 z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kwatermistrza Stanicy Harcerskiej w Majdanie Sopockim „Stanica nad Sopotem”

Uchwała nr 4/XIV/2019 z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ograniczonego konkursu ofert na zagospodarowanie Bazy Harcerskiej w miejscowości Gnojno

Uchwała nr 3/XIV/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kwatermistrza Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Starosiele”

Uchwała nr 2/XIV/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany obszaru działania hufców Chełm i Zamość

Uchwała nr 1/XIV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Hufca ZHP Zamość

Uchwała nr 21/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej ZHP za 2017 rok

Uchwała nr 20/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Organu Tymczasowego w Hufcu ZHP Lublin

Uchwała nr 19/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Starosiele

Uchwała nr 18/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Chełm

Uchwała nr 17/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Powołania Organu Tymczasowego w Hufcu ZHP Chełm

Uchwała nr 16/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie Powołania Organu Tymczasowego w Hufcu ZHP Lublin

Uchwała nr 15/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Zawieszenia Komendy Hufca ZHP Lublin

Uchwała nr 14/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 13/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II

Uchwała nr 12/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wydzierżawienia Ośrodka Wypoczynkowego w Majdanie Sopockim II

Uchwała nr 11/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wydzierżawienia Ośrodka Wypoczynkowego w Grabniaku

Uchwała nr 10/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Hufca ZHP Lublin

Uchwała nr 9/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na zjazd chorągwi w poszczególnych hufcach oraz zwołania zjazdów nadzwyczajnych hufców w celu wyboru delegatów na zjazd chorągwi

Uchwała nr 8/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej za rok 2019

Uchwała nr 7/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia liczby członków, na których przypada prawo wyboru 1 delegata na zjazdy chorągwi

Uchwała nr 6/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie bazy harcerskiej w Starosielu gm. Dubienka

Uchwała nr 5/2018 z dnia z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników ds. Hufca ZHP Chełm

Uchwała nr 4/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Chorągwi Lubelskiej ZHP
Załącznik do Uchwały nr 4/2018

Uchwała nr 3/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie planu stabilizacji finansów Chorągwi Lubelskiej ZHP
Załącznik do Uchwały nr 3/2018

Uchwała nr 2/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 1/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kształcenia chorągwi
Załącznik do Uchwały nr 1/2018

Uchwała nr 16/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania pełnomocników ds. Hufca ZHP Lublin

Uchwała nr 15/2017 z dnia 21 października 2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Lublin

Uchwała nr 14/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 12/2012 z dnia 27 października 2012 roku

Uchwała nr 13/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 7/2007 z dnia 17 października 2007 roku

Uchwała nr 12/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulamin pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP
załącznik Regulamin pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała Nr 11/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocników ds. Hufca ZHP Lublin

Uchwała Nr 10/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych

Uchwała nr 9/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wystąpienia straty bilansowej za 2016 r.

Uchwała nr 8/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej ZHP za 2016 r.

Uchwała Nr 7/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania pełnomocników ds. Hufca ZHP Ryki

Uchwała Nr 6/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Uchwała Nr 5/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II

Uchwała Nr 4/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uzyskania opinii i zgody na przeprowadzenie postępowania konkursowego celem wydzierżawienia Ośrodka Wypoczynkowego w Majdanie Sopockim II

Uchwała Nr 3/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Hufca ZHP Puławy

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej za rok 2018

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała Nr 13/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie odwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Uchwała nr 12/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 11/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Chorągiew Lubelską ZHP

Uchwała nr 10/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o wyborze na funkcję skarbnika pwd. Pawła Kowalczyka

Uchwała nr 9/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zawiązania odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce za rok 2015

Uchwała nr 8/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o wystąpieniu straty bilansowej za 2015 r.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej ZHP za 2015 r.

Uchwała Nr 6/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu – pożyczki

Uchwała Nr 5/2016 z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Uchwała Nr 4/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upełnomocnienia do podpisania ugody ze Starostwem Powiatowym w Puławach

Uchwała Nr 3/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upełnomocnienia do podpisania ugody z Nadleśnictwem Janów Lubelski

Uchwała Nr 2/2016 z dnia 14 lutego 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała Nr 1/2016 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości