Start Polisy ubezpieczeniowe

Polisy ubezpieczeniowe

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP w ramach podstawowej składki członkowskiej ubezpiecza od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich harcerzy z chorągwi. Warunkiem objęcia harcerzy ubezpieczeniem NNW jest opłacenie podstawowej składki członkowskiej oraz wpisanie ich do systemu Ewidencja ZHP. Główna Kwatera ZHP w ramach podstawowej składki członkowskiej ubezpiecza od Odpowiedzialności Cywilnej działania Instruktorów ZHP, którzy opłacili składkę i są wpisani do Ewidencji ZHP.

Aktualne

Polisa OC – 01.01.2019 – 31.12.2019

Polisa NNW – 27.10.2019 – 26.10.2020

Polisa Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Porozumienie pomiędzy PZU a ZHP

Zasady likwidacji szkody

Wygasłe

Polisa OC – 01.01.2018 – 31.12.2018

Polisa NNW – 27.10.2017 – 26.10.2018

Polisa NNW – 27.10.2018 – 26.10.2019

Polisa Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Polisa NNW zgłaszanie szkody