Start Stan liczebny hufców

Stan liczebny hufców

Realizując postanowienia Uchwały nr 5/XIV Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie elektronicznej ewidencji harcerskich danych, Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP publikuje stan liczebny poszczególnych hufców według stanu na pierwszy dzień kwartału. Podane ilości pochodzą z systemu Ewidencja ZHP.

Stan liczebnyWedług stopni instruktorskichWedług grup metodycznych

Ilość osób łącznie

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 76 199
Hrubieszów 70 67
Lublin 679 742
Łuków 197 198
Puławy 299 316
Ryki 218 240
Tomaszów Lubelski 110 118
Zamość 93 93

Kobiet

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 58 151
Hrubieszów 50 47
Lublin 447 490
Łuków 132 132
Puławy 188 204
Ryki 110 128
Tomaszów Lubelski 79 85
Zamość 61 61

Mężczyzn

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 18 48
Hrubieszów 20 20
Lublin 232 252
Łuków 65 66
Puławy 111 112
Ryki 108 112
Tomaszów Lubelski 31 33
Zamość 32 32

przewodników

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 0 0
Hrubieszów 8 7
Lublin 26 24
Łuków 18 21
Puławy 16 18
Ryki 4 4
Tomaszów Lubelski 5 5
Zamość 2 2

podharcmistrzów

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 0 0
Hrubieszów 3 3
Lublin 23 25
Łuków 4 4
Puławy 5 4
Ryki 3 3
Tomaszów Lubelski 4 4
Zamość 7 7

harcmistrzów

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 2 2
Hrubieszów 0 0
Lublin 23 23
Łuków 6 6
Puławy 3 4
Ryki 0 0
Tomaszów Lubelski 3 3
Zamość 6 6

zuchy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 0 20
Hrubieszów 12 4
Lublin 151 114
Łuków 25 21
Puławy 41 43
Ryki 43 53
Tomaszów Lubelski 2 0
Zamość 1 1

harcerze

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 12 66
Hrubieszów 12 13
Lublin 235 262
Łuków 36 32
Puławy 78 80
Ryki 45 51
Tomaszów Lubelski 16 20
Zamość 17 15

harcerze starsi

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 8 54
Hrubieszów 22 23
Lublin 119 176
Łuków 44 47
Puławy 84 86
Ryki 60 60
Tomaszów Lubelski 45 46
Zamość 16 15

wędrownicy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 1 1
Hrubieszów 7 10
Lublin 27 36
Łuków 16 17
Puławy 35 37
Ryki 13 14
Tomaszów Lubelski 14 17
Zamość 13 15

wędrownicy / instruktorzy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 0 1
Hrubieszów 4 5
Lublin 39 42
Łuków 35 34
Puławy 28 31
Ryki 9 11
Tomaszów Lubelski 7 9
Zamość 11 9

instruktorzy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 26 27
Hrubieszów 12 11
Lublin 62 66
Łuków 38 43
Puławy 32 38
Ryki 42 44
Tomaszów Lubelski 25 24
Zamość 28 29

seniorzy / instruktorzy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
Chełm 29 30
Hrubieszów 1 1
Lublin 46 47
Łuków 3 4
Puławy 1 1
Ryki 6 6
Tomaszów Lubelski 1 2
Zamość 7 9