Start Stan liczebny hufców

Stan liczebny hufców

Realizując postanowienia Uchwały nr 5/XIV Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie elektronicznej ewidencji harcerskich danych, Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP publikuje stan liczebny poszczególnych hufców według stanu na pierwszy dzień kwartału. Podane ilości pochodzą z systemu Ewidencja ZHP.

Stan liczebnyWedług stopni instruktorskichWedług grup metodycznych

Ilość osób łącznie

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 76 199 403 434 409
Hrubieszów 70 67 110 109 85
Lublin 679 742 732 689 683
Łuków 197 198 212 247 256
Puławy 299 316 283 295 285
Ryki 218 240 238 213 215
Tomaszów Lubelski 110 118 107 127 140
Zamość 93 93 114 98 143
KCh: 3 3 5 2 3
Suma: 1745 1976 2204 2214 2219

Kobiet

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 58 151 299 320
Hrubieszów 50 47 76 74
Lublin 447 490 471 428
Łuków 132 132 141 161
Puławy 188 204 191 201
Ryki 110 128 125 111
Tomaszów Lubelski 79 85 82 92
Zamość 61 61 75 65

Mężczyzn

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 18 48 104 114
Hrubieszów 20 20 34 35
Lublin 232 252 261 261
Łuków 65 66 71 86
Puławy 111 112 92 94
Ryki 108 112 113 102
Tomaszów Lubelski 31 33 25 92
Zamość 32 32 39 65

przewodników

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 0 0 0
Hrubieszów 8 7 10
Lublin 26 24 22
Łuków 18 21 22
Puławy 16 18 15
Ryki 4 4 9
Tomaszów Lubelski 5 5 5
Zamość 2 2 2

podharcmistrzów

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 0 0 0
Hrubieszów 3 3 3
Lublin 23 25 25
Łuków 4 4 4
Puławy 5 4 4
Ryki 3 3 3
Tomaszów Lubelski 4 4 4
Zamość 7 7 7

harcmistrzów

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 2 2 2
Hrubieszów 0 0 1
Lublin 23 23 20
Łuków 6 6 6
Puławy 3 4 3
Ryki 0 0 0
Tomaszów Lubelski 3 3 5
Zamość 6 6 6

zuchy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 0 20 117
Hrubieszów 12 4 21
Lublin 151 114 159
Łuków 25 21 28
Puławy 41 43 45
Ryki 43 53 53
Tomaszów Lubelski 2 0 0
Zamość 1 1 0

harcerze

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 12 66 121
Hrubieszów 12 13 32
Lublin 235 262 238
Łuków 36 32 34
Puławy 78 80 77
Ryki 45 51 48
Tomaszów Lubelski 16 20 21
Zamość 17 15 13

harcerze starsi

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 8 54 97
Hrubieszów 22 23 30
Lublin 119 176 156
Łuków 44 47 49
Puławy 84 86 82
Ryki 60 60 58
Tomaszów Lubelski 45 46 44
Zamość 16 15 18

wędrownicy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 1 1 5
Hrubieszów 7 10 10
Lublin 27 36 27
Łuków 16 17 19
Puławy 35 37 28
Ryki 13 14 14
Tomaszów Lubelski 14 17 19
Zamość 13 15 15

wędrownicy / instruktorzy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 0 1 4
Hrubieszów 4 5 5
Lublin 39 42 41
Łuków 35 34 35
Puławy 28 31 18
Ryki 9 11 12
Tomaszów Lubelski 7 9 13
Zamość 11 9 9

instruktorzy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 26 27 29
Hrubieszów 12 11 11
Lublin 62 66 69
Łuków 38 43 43
Puławy 32 38 33
Ryki 42 44 45
Tomaszów Lubelski 25 24 27
Zamość 28 29 31

seniorzy / instruktorzy

Hufiec IV kwartał
2018
I kwartał
2019
II kwartał
2019
III kwartał
2019
VI kwartał
2019
Chełm 29 30 30
Hrubieszów 1 1 1
Lublin 46 47 42
Łuków 3 4 4
Puławy 1 1 0
Ryki 6 6 8
Tomaszów Lubelski 1 2 2
Zamość 7 9 9