Start Podstawowa Składka Członkowska

Podstawowa Składka Członkowska

Poniżej dostępna jest informacja o zobowiązaniach hufców z tytułu przekazania podstawowej składki członkowskiej oraz o terminach ich realizacji.

Przypomnienie:

  • Terminem przekazania podstawowej składki członkowskiej do Chorągwi jest 25 dzień ostatniego miesiąca kwartału. Decydująca jest data wpływu środków na rachunek Komendy Chorągwi.
  • Hufiec, który nie przekazał środków do Chorągwi nie ma prawa korzystać ze przypadającej dla siebie części podstawowej składki członkowskiej.
  • Procedurę przekazywania podstawowej składki członkowskiej określa uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień.

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018

III kwartał 2018

Hufiec Ilość osób Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 222 2664.00
Hrubieszów 72 864.00
Lublin 684 8208.00
Łuków 170 2040.00
Puławy 306 3672.00
Ryki 145 1740.00
Tomaszów Lubelski 111 1332.00
Zamość 91 1092.00

II kwartał 2018

Hufiec Ilość osób Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 227 2724.00 2664,00 29.06.2018 Po terminie, niedopłata
Hrubieszów 73 876.00 876.00 26.06.2018 Po terminie
Lublin 676 8112.00 8112.00 20.06.2018
Łuków 155 1860.00 1860.00 03.07.2018 Po terminie
Puławy 299 3588.00 3588.00 26.06.2018 Po terminie
Ryki 142 1704.00 1700.00
4.00
25.06.2018
9.09.2018
Po terminie
Tomaszów Lubelski 90 1080.00 1080.00 23.07.2018 Po terminie
Zamość 91 1092.00 1092.00 26.06.2018 Po terminie

 I kwartał 2018

Hufiec Ilość osób Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 50 600,00 2664,00 22.03.2018
Hrubieszów 92 1104,00 1104,00 08.03.2018
Lublin 659 7908,00 7908,00 06.03.2018
Łuków 101 1212,00 1212,00 23.03.2018
Puławy 308 3696,00 3696,00 21.03.2018
Ryki 147 1764,00 1764,00 19.03.2018
Tomaszów Lubelski 130 1560,00 1560,00 20.03.2018
Zamość 90 1080,00 1080,00 20.03.2018

IV kwartał 2017

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 540,00 1317,60 2017-12-27
Hrubieszów 1152,00 1152,00 2017-12-05
Lublin 7584,00 7584,00 2017-12-27
Łuków 1032,00 1032,00 2017-12-01
Puławy 3264,00 3264,00 2017-12-22
Ryki 1140,00 1140,00 2017-12-27
Tomaszów Lubelski 1524,00 1524,00 2017-12-29 Po terminie
Zamość 1080,00 1080,00 2017-12-27

III kwartał 2017

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 324.00 1 317.60 2017-09-25
Hrubieszów 712.80 712,80 2017-10-04 Po terminie
Lublin 4 874.40 4 874.40 2017-09-05
Łuków 576.00 576.00 2017-09-23
Puławy 2 124.00 2 124,00 2017-09-28 Po terminie
Ryki 756.00 756.00 2017-09-27 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712,80 2017-10-19 Po terminie
Zamość 648.00 648.00 2017-09-21

II kwartał 2017

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 302,40 1.123,20 2017-07-03 Po terminie
Hrubieszów 698,40 698,40 2017-06-30 Po terminie
Lublin 4 406,40 3.981,60
424,80
2017-06-22
2017-06-27
Łuków 576,00 576,00 2017-06-23
Puławy 2 073,60 2 073,60 2017-06-27 Po terminie
Ryki 712,80 712,80 2017-06-28 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712,81 2017-08-04 Po terminie
Zamość 648.00 648,00 2017-06-20

I kwartał 2017

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 1 123,20 1 123,20 2017-03-23
Hrubieszów 784,80 784,80 2017-03-30 Po terminie
Lublin 3 981,60 3 981,60 2017-03-21
Łuków 1 000,80 1 000,80 2017-03-27 Po terminie
Puławy 2 145,60 2 145,60 2017-03-28 Po terminie
Ryki 734,40 734,40 2017-03-27 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80  712.80 2017-03-27 Po terminie
Zamość 648.00  648.00 2017-03-21

IV kwartał 2016

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1100.00 2016-12-23
Hrubieszów 770,40 770,40 2016-12-29 Po terminie
Lublin 4 284,00 4 284,00 2016-12-08
Łuków 1 000,80 1 000,80 2017-03-27 Po terminie
Puławy 2 145,60 2 145,60 2017-03-28 Po terminie
Ryki 453,60 453,60 2016-12-01
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-12-08
Zamość 648.00 648.00 2016-12-15

III kwartał 2016

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1100.00 2016-09-26 Po terminie
Hrubieszów 799.20 799.20 2016-09-30 Po terminie
Lublin 4269.60 4269.60 2016-09-27 Po terminie
Łuków 655.20 655.20 2016-09-09
Puławy 1936.80 1908.00
28.80
2016-10-05
2016-10-15
Po terminie
Ryki 453.60 453.60 2016-06-30
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-09-10
Zamość 648.00 648.00 2016-09-20

II kwartał 2016

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1188.00 2016-06-27 Po terminie
Hrubieszów 784.80 784.80 2016-06-29 Po terminie
Lublin 4212.00 4212.00 2016-06-15
Łuków 648.00 648.00 2016-06-14
Puławy 1908.00 1519.20
388.80
2016-11-07
2016-09-27
Po terminie
Ryki 453.60 424.80
28,80
2016-04-19
2016-10-04
Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-06-30 Po terminie
Zamość 648.00 648.00 2016-06-30 Po terminie