Poniżej dostępna jest informacja o zobowiązaniach hufców z tytułu przekazania podstawowej składki członkowskiej oraz o terminach ich realizacji.

Przypomnienie:

  • Terminem przekazania podstawowej składki członkowskiej do Chorągwi jest 25 dzień ostatniego miesiąca kwartału. Decydująca jest data wpływu środków na rachunek Komendy Chorągwi.
  • Hufiec, który nie przekazał środków do Chorągwi nie ma prawa korzystać ze przypadającej dla siebie części podstawowej składki członkowskiej.
  • Procedurę przekazywania podstawowej składki członkowskiej określa uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień.

Ostatnia aktualizacja: 5.03.2018

 

I kwartał 2018 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 600,00
Hrubieszów 1104,00
Lublin 7908,00
Łuków 1212,00
Puławy 3696,00
Ryki 1764,00
Tomaszów Lubelski 1560,00
Zamość 1080,00

 

IV kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 540,00 1317,60 2017-12-27 -
Hrubieszów 1152,00 1152,00 2017-12-05 -
Lublin 7584,00 7584,00 2017-12-27 -
Łuków 1032,00 1032,00 2017-12-01 -
Puławy 3264,00 3264,00 2017-12-22 -
Ryki 1140,00 1140,00 2017-12-27 -
Tomaszów Lubelski 1524,00 1524,00 2017-12-29 Po terminie
Zamość 1080,00 1080,00 2017-12-27 -

 

III kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 324.00 1 317.60 2017-09-25 -
Hrubieszów 712.80 712,80 2017-10-04 Po terminie
Lublin 4 874.40 4 874.40 2017-09-05 -
Łuków 576.00 576.00 2017-09-23 -
Puławy 2 124.00 2 124,00 2017-09-28 Po terminie
Ryki 756.00 756.00 2017-09-27 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712,80 2017-10-19 Po terminie
Zamość 648.00 648.00 2017-09-21 -

 

II kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 302,40 1.123,20 2017-07-03 Po terminie
Hrubieszów 698,40 698,40 2017-06-30 Po terminie
Lublin 4 406,40 3.981,60
424,80
2017-06-22
2017-06-27
-
Łuków 576,00 576,00 2017-06-23 -
Puławy 2 073,60 2 073,60 2017-06-27 Po terminie
Ryki 712,80 712,80 2017-06-28 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712,81 2017-08-04 Po terminie
Zamość 648.00 648,00 2017-06-20 -

 

I kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 1 123,20 1 123,20 2017-03-23 -
Hrubieszów 784,80 784,80 2017-03-30 Po terminie
Lublin 3 981,60 3 981,60 2017-03-21 -
Łuków 1 000,80 1 000,80 2017-03-27 Po terminie
Puławy 2 145,60 2 145,60 2017-03-28 Po terminie
Ryki 734,40 734,40 2017-03-27 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80  712.80 2017-03-27 Po terminie 
Zamość 648.00  648.00 2017-03-21

 

IV kwartał 2016

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1100.00 2016-12-23  
Hrubieszów 770,40 770,40 2016-12-29 Po terminie
Lublin 4 284,00 4 284,00 2016-12-08  
Łuków 1 000,80 1 000,80 2017-03-27 Po terminie
Puławy 2 145,60 2 145,60 2017-03-28 Po terminie
Ryki 453,60 453,60 2016-12-01 -
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-12-08 -
Zamość 648.00 648.00 2016-12-15 -

 

III kwartał 2016 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1100.00 2016-09-26 Po terminie
Hrubieszów 799.20 799.20 2016-09-30 Po terminie
Lublin 4269.60 4269.60 2016-09-27 Po terminie
Łuków 655.20 655.20 2016-09-09 -
Puławy 1936.80 1908.00
28.80
2016-10-05
2016-10-15
Po terminie
Ryki 453.60 453.60 2016-06-30 -
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-09-10 -
Zamość 648.00 648.00 2016-09-20 -

 

II kwartał 2016 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1188.00 2016-06-27

Po terminie

Hrubieszów 784.80 784.80 2016-06-29

Po terminie

Lublin 4212.00 4212.00 2016-06-15 -
Łuków 648.00 648.00 2016-06-14 -
Puławy 1908.00 1519.20
388.80
2016-11-07
2016-09-27
Po terminie
Ryki 453.60 424.80
28,80
2016-04-19
2016-10-04
Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-06-30 Po terminie 
Zamość 648.00 648.00 2016-06-30 Po terminie