Poniżej dostępna jest informacja o zobowiązaniach hufców z tytułu przekazania podstawowej składki członkowskiej oraz o terminach ich realizacji.

Przypomnienie:

  • Terminem przekazania podstawowej składki członkowskiej do Chorągwi jest 25 dzień ostatniego miesiąca kwartału. Decydująca jest data wpływu środków na rachunek Komendy Chorągwi.
  • Hufiec, który nie przekazał środków do Chorągwi nie ma prawa korzystać ze przypadającej dla siebie części podstawowej składki członkowskiej.
  • Procedurę przekazywania podstawowej składki członkowskiej określa uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień.

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2018

 

IV kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 540,00 1317,60 2017-12-27 -
Hrubieszów 1152,00 1152,00 2017-12-05 -
Lublin 7584,00 7584,00 2017-12-27 -
Łuków 1032,00 1032,00 2017-12-01 -
Puławy 3264,00 3264,00 2017-12-22 -
Ryki 1140,00 1140,00 2017-12-27 -
Tomaszów Lubelski 1524,00 1524,00 2017-12-29 Po terminie
Zamość 1080,00 1080,00 2017-12-27 -

 

III kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 324.00 1 317.60 2017-09-25 -
Hrubieszów 712.80 712,80 2017-10-04 Po terminie
Lublin 4 874.40 4 874.40 2017-09-05 -
Łuków 576.00 576.00 2017-09-23 -
Puławy 2 124.00 2 124,00 2017-09-28 Po terminie
Ryki 756.00 756.00 2017-09-27 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712,80 2017-10-19 Po terminie
Zamość 648.00 648.00 2017-09-21 -

 

II kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 302,40 1.123,20 2017-07-03 Po terminie
Hrubieszów 698,40 698,40 2017-06-30 Po terminie
Lublin 4 406,40 3.981,60
424,80
2017-06-22
2017-06-27
-
Łuków 576,00 576,00 2017-06-23 -
Puławy 2 073,60 2 073,60 2017-06-27 Po terminie
Ryki 712,80 712,80 2017-06-28 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712,81 2017-08-04 Po terminie
Zamość 648.00 648,00 2017-06-20 -

 

I kwartał 2017 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 1 123,20 1 123,20 2017-03-23 -
Hrubieszów 784,80 784,80 2017-03-30 Po terminie
Lublin 3 981,60 3 981,60 2017-03-21 -
Łuków 1 000,80 1 000,80 2017-03-27 Po terminie
Puławy 2 145,60 2 145,60 2017-03-28 Po terminie
Ryki 734,40 734,40 2017-03-27 Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80  712.80 2017-03-27 Po terminie 
Zamość 648.00  648.00 2017-03-21

 

IV kwartał 2016

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1100.00 2016-12-23  
Hrubieszów 770,40 770,40 2016-12-29 Po terminie
Lublin 4 284,00 4 284,00 2016-12-08  
Łuków 1 000,80 1 000,80 2017-03-27 Po terminie
Puławy 2 145,60 2 145,60 2017-03-28 Po terminie
Ryki 453,60 453,60 2016-12-01 -
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-12-08 -
Zamość 648.00 648.00 2016-12-15 -

 

III kwartał 2016 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1100.00 2016-09-26 Po terminie
Hrubieszów 799.20 799.20 2016-09-30 Po terminie
Lublin 4269.60 4269.60 2016-09-27 Po terminie
Łuków 655.20 655.20 2016-09-09 -
Puławy 1936.80 1908.00
28.80
2016-10-05
2016-10-15
Po terminie
Ryki 453.60 453.60 2016-06-30 -
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-09-10 -
Zamość 648.00 648.00 2016-09-20 -

 

II kwartał 2016 

Hufiec Do zapłaty Zapłacono Data wpłaty Uwagi
Chełm 273.60 1188.00 2016-06-27

Po terminie

Hrubieszów 784.80 784.80 2016-06-29

Po terminie

Lublin 4212.00 4212.00 2016-06-15 -
Łuków 648.00 648.00 2016-06-14 -
Puławy 1908.00 1519.20
388.80
2016-11-07
2016-09-27
Po terminie
Ryki 453.60 424.80
28,80
2016-04-19
2016-10-04
Po terminie
Tomaszów Lubelski 712.80 712.80 2016-06-30 Po terminie 
Zamość 648.00 648.00 2016-06-30 Po terminie