Start Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. HALiZ

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. HALiZ

W sprawach związanych z organizowanymi przez nas formami wypoczynku można kontaktować się z

phm. Małgorzata Góral
Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP ds. HALiZ
tel. 884 359691
email: haliz@lubelska.zhp.pl

W przypadku pytań dotyczących organizacji poszczególnych obozów prosimy kontaktować się bezpośrednio w ich komendantami – kierownikami wypoczynku. Lista form wypoczynku z danymi kontaktowymi kierowników.