Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Lubelskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi i skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielić dalszych pełnomocnictw.

 

Zarząd ogólny

Numer Data Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
07/OG/2016 17.09.2016 Beata Frąckiewicz
Jakub stachnio
Lublin 31.12.2019 Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji
08/OG/2016 17.09.2016 Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło
Łuków 31.12.2019  
09/OG/2016 17.09.2016 Barbara Kawa
Katarzyna Bogucka
Chełm 31.12.2019  Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji
10/OG/2016 17.09.2016 Karol Gudek
Joanna Godziszewska
Puławy 31.12.2019  
11/OG/2016 17.09.2016 Anna Kozar
Aneta Zbirowska
Hrubieszów 31.12.2019   
12/OG/2016 17.09.2016 Anna Rojek
Henryk Szaruga
Tomaszów Lubelski 31.12.2019  
13/OG/2016 17.09.2016 Janusz Nowosad
Jan Cieplechowicz
Zamość 31.12.2019  Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji

01/OG/2017

30.01.2017 Karol Gudek
Katarzyna Rodzoch
Puławy 31.12.2019  

02/OG/2017

24.01.2017 Witold Lidwin
Jolanta Dębek
Ryki 30.11.2019  Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji

03/OG/2017

28.08.2017 Jakub Stachnio
Małgorzata Wyrostek
Lublin 30.11.2017  Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji z dniem 11.10.2017.

04/OG/2017

01.09.2017 Witold Lidwin
Jolanta Dębek
Ryki 31.12.2019  

05/OG/2017

10.09.2017 Michał Mojski
Magdalena Czerska- Sadło
Łuków 31.12.2019  

06/OG/2017

13.11.2017 Jacek Chrześcijanek
Małgorzata Góral
Lublin 31.12.2019  

01/OG/2017

2017-01-06 Maciej Moryń
Sława Bilska
Zamość 31.12.2019  

03/OG/2017

2017-01-06 Ryszard Nagrodzki
Monika Studzińska
Chełm 30.06.2018  

 

Zarządzanie nieruchomością

Numer Data Osoby umocowane Nieruchomość Data ważności Uwagi
01/N/2016 17.09.2016

Beata Frąckiewicz
Jakub Stachnio

Lokal przy ulicy Lwowskiej 12 w Lublinie 31.12.2019 Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji
04/N/2016 17.09.2016 Anna Kozar
Aneta Zbirowska
Pomieszczenie w budynku Domu Nauczyciela w Hrubieszowie 31.12.2019  
03/N/2016 17.09.2016 Tomasz Sych Magdalena
Czerska - Sadło
Hufiec ZHP Łuków - Brzóski 4 31.12.2019  

05/N/2016

15.10.2016 Janusz Nowosad
Jan Cieplechowicz
Hufiec ZHP Zamość - Staszica 17 "Klub Wiking" 31.12.2019  Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji
06/N/2016 15.10.2016 Janusz Nowosad
Jan Cieplechowicz
Hufiec ZHP Zamość - Rynek Wielki 5 31.12.2019  Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji
01/N/2017 29.03.2017 Beata Frąckiewicz
Jakub Stachnio
Hufiec ZHP Lublin -Warsztatowa 3 31.12.2019 Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji
02/N/2017 01.09.2017 Witold Lidwin
Jolanta Dębek
Hufiec ZHP Ryki - Piaskowa 40 31.12.2019
01/N/2018 2018-04-25 Maciej Moryń
Sława Bilska
Hufiec ZHP Zamość - Staszica 17 "Klub Wiking" 31.12.2018
02/N/2018 2018-04-25 Maciej Moryń
Sława Bilska
Hufiec ZHP Zamość - Rynek Wielki 5 31.12.2018

 

Konkursy ofert

Numer Data Osoby umocowane Organizator konkursu Zakres konkursu
01/K/2016 7.01.2016 Janusz Nowosad
Jan Cielechowicz
Miasto Zamość  
02/K/2016 28.01.2016

Janusz Nowosad
Jan Cielechowicz

Zarząd Powiatu w Zamościu  
03/K/2016 28.01.2016 Janusz Nowosad
Jan Cielechowicz
Miasto Zamość  
04/K/2016 4.03.2016 Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło
Urząd Miasta Łuków  
05/K/2016 4.03.2016

Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło

Zarząd powiatu w Łukowie  
06/K/2016 21.03.2016  Anna Świtaj
Konrad Błachnio
Urząd Miasta i Gminy Dęblin profilaktyka i ochrona zdrowia
07/K/2016  21.03.2016 Anna Świtaj
Konrad Błachnio
Urząd Miasta i Gminy Dęblin zawody i rozgrywki sportowe

08/K/2016

21.03.2016 Anna Świtaj
Konrad Błachnio
Urząd Gminy Kłoczew festiwal piosenki
09/K/2016 21.03.2016 Anna Świtaj
Konrad Błachnio
Urząd Gminy Kłoczew manewry
10/K/2016 01.04.2016 Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło
Lubelski Kurator Oświaty  
11/K/2016 14.04.2016 Tomasz Sych
Marta Pomorska
Urząd miasta Biała Podlaska  
12/K/2016 14.04.2016 Tomasz Sych
Anna Zabielska
Urząd miasta Radzyń Podlaski  
13/K/2016 27.06.2016 Janusz Nowosad
Jan Cielechowicz
Gmina Szczebrzeszyn  

14/K/2016

14.12.2016 Katarzyna Radzikowska
Magdalena Czerska- Sadło
Urząd Miasta Biała Podlaska  

15/K/2016

 20.12.2016 Anna Zabielska
Magdalena Czerska- Sadło
Urząd Miasta Radzyń Podlaski  

1/K/2017

19.01.2017  Janusz Nowosad
Jan Cielechowicz
Miasto Zamość  

2/K/2017

25.01.2017 Janusz Nowosad
Jan Cieplechowicz
Powiat Zamojski   

3/K/2017

26.01.2017 Barbara Kawa
Katarzyna Bogucka
Urząd Miasta Chełm  
4/K/2017 06.03.2017 Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło
Zarząd Powiatu w Łukowie  
5/K/2017 14.03.2017

Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło

Miasto Łuków  
6/K/2017 20.03.2017

Tomasz Sych
Magdalena Czerska- Sadło

Lubelski Kurator Oświaty  
7/K/2017 21.03.2017

Karol Gudek
Katarzyna Rodzoch

Lubelski Kurator Oświaty  
8/K/2017 05.04.2017

Tomasz Sych
Magdalena Czerska-Sadło

Miasto Łuków  
9/K/2017 15.05.2017

Anna Zabielska
Magdalena Czerska- Sadło

Gmina Borki  
10/K/2017 29.05.2017

Konrad Błachnio
Paweł Miazga

Miasto Dęblin  
11/K/2017 28.06.2017

Janusz Nowosad
Ewa Mazur

Urząd Miasta i Gmina Szczebrzeszyn  
12/K/2017 14.11.2017

Michał Kucharski
Witold Lidwin
Jolanta Dębek

Urząd Miasta Dęblin

 
1/K/2018 2018-01-06

Anna Zabielska
Magdalena Czerska-Sadło

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

 

2/K/2018

2018-01-06

Marta Pomorska
Magdalena Czerska- Sadło

Urząd Miasta Biała Podlaska

 
3/K//2018 2018-01-06 Maciej Moryń
Sława Bilska
 Urząd Miasta Zamość  
4/K/2018 2018-01-29 Maciej Moryń
Sława Bilska
 Zarząd Powiatu w Zamościu  
5/K/2018 2018-01-30 Anna Zabielska
Magdalena Czerska-Sadło
 Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim  
6/K/2018 2018-02-07 Michał Mojsk
Magdalena Czerska-Sadło 
 Zarząd Powiatu Łukowskiego  
7/K/2018 2018-02-07 Michał Mojsk
Magdalena Czerska-Sadłoi
 Zarząd Powiatu Łukowskiego  
8/K/2018 2018-03-07 Michał Kucharski
Witold Lidwin
Jolanta Dębek
 Urząd Miasta Dęblin  
9/K/2018 2018-04-16 Maciej Moryń
Sława Bilska
 Urząd Miasta Zamość  
10/K/2018 2018-05-04 Karol Gudek
Katarzyna Rodzoch
 Urząd Miasta Puławy  

Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

Numer Data Osoby umocowane Miejsce wypoczyku Uwagi

 

Szczególne

Numer Data Osoby umocowane Dotyczy Data ważności Uwagi
09/S/2016 11.07.2016 Paweł Kowalczyk
Małgorzata Góral
Ogólna reprezentacja 31.12.2016  
10/S/2016 14.10.2016 Beata Frąckiewicz
Jakub Stachnio
Podpisanie umowy najmu lokalu w Świdniku 30.11.2016  
11/S/2016 26.10.2016 Anna Rojek odbiór i podpisywanie korespondencji słuzbowej 31.12.2016  

12/S/2016

14.12.2016 Katarzyna Piondło
Iwona Barecka
Zamknięcie rachunku bankowego w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. 31.12.2016  

1/S/2017

1.01.2017 Małgorzata Góral
Paweł Kowalczyk
Reprezentowanie Chorągwi Lubelskiej ZHP  31.12.2017  

2/S/2017

30.01.2017 Karol Gudek
Katarzyna Rodzoch
Podpisanie umowy najmu lokalu w Puławach 28.02.2017  

3/S/2017

15.05.2017 Janusz Nowosad
Teresa Kuryło
Zamknięcie rachunków bakowych w banku PKO: hufca i komendy Baz i Stanic UNIEWAŻNIONE  

4/S/2017

30.05.2017 Janusz Nowosad
Teresa Kuryło
Zamknięcie rachunków bakowych w banku PKO: hufca i komendy Baz i Stanic 30.06.2017  

5/S/2017

30.08.2017 Jakub Stachnio
Małgorzata Wyrostek
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu przy ul. Lwowskiej 12 30.10.2017 Wygaśnięcie w związku ze zmianą na funkcji

6/S/2017

18.09.2017 Edward Nakonieczny
Jadwiga Kowalska
Reprezentowanie Chorągwi Lubelskiej ZHP w sprawach związnaych z organizacją Zlotu Chorągwi Lubelskiej w dniu 30.09.2017 w Lublinie 30.09.2017  

7/S/2017

22.11.2017


Jacek Chrześcijanek
Małgorzata Góral

Zawarcie umowy na usługi telekomunikacyjne 31.12.2017