Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie wyższego stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na wyższym poziomie struktury ZHP, wymaga jednak umiejętności coraz szerszego patrzenia na działania organizacji.

Kluczową rolę w dobrym i skutecznym funkcjonowaniu systemu stopni instruktorskich odgrywają opiekunowie prób oraz komisje stopni instruktorskich. Komisje stopni instruktorskich razem z komendantami oraz innymi zespołami instruktorskimi są odpowiedzialne za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać przez zdobywanie stopni instruktorskich. Podstawą pracy KSI musi być zaufanie, życzliwość, indywidualne podejście, otwartość i chęć niesienia pomocy zdobywającym stopnie, a jednocześnie uczciwość wobec organizacji i jej zasad – będące, wraz z merytoryczną samodzielnością komisji oraz dobrą współpracą z ideowymi i sumiennymi opiekunami, gwarancją wysokiej jakości prowadzonych prób.

Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Agnieszka KWAPISZEWSKA – WOLSKAHufiec Lublin

Członkowie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Dorota WOŹNIAKHufiec Zamość – wiceprzewodnicząca komisji

hm. Stanisław DĄBROWSKIHufiec Lublin

hm. Michał MOJSKIHufiec Łuków

hm. Cezary KOMSAHufiec Lublin

hm. Katarzyna PIONDŁOHufiec Lublin

hm. Diana MADEJSKA-CHUCHAŁAHufiec Puławy

hm. Bartłomiej JAKÓBCZAKHufiec Zamość

hm. Michał DYMEKHufiec Puławy


Jeśli masz jakieś pytanie napisz na ksi@lubelska.zhp.pl

Terminy zbiórekZadania KSIHufcowe KSIDokumenty
 • 27 listopada 2021
 • 18 grudnia 2021
 • 29 stycznia 2022 – konferencja harcmistrzowska
 • 5 lutego 2022
 • 12 marca 2022
 • 9 kwietnia 2022
 • 21 maja 2022
 • 4 czerwca 2022
Do zadań KSI należy:

 1. stymulowanie rozwoju instruktorów,
 2. prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie,
 3. praca z opiekunami prób na stopnie,
 4. zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,
 5. potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich,
 6. współpraca z innymi zespołami instruktorskimi (przede wszystkim z zespołami kadry kształcącej, namiestnictwami i referatami programowymi),
 7. systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków,
 8. wspieranie i nadzorowanie KSI niższego szczebla.
UPRAWNIENIA Hufcowych KSI do prowadzenia prób podharcmistrzowskich:
stan na 31.12.2020 r.

KSI Hufca Lublin do 31 grudnia 2021 r.
KSI Hufca Łuków do 30 czerwca 2023 r.
KSI Hufca Puławy do 30 czerwca 2023 r.
KSI Hufca Zamość do 31 grudnia 2023 r.

Hufcowe KSI prowadzące próby przewodnikowskie:

KSI Hufca Biała Podlaska
KSI Hufca Chełm
KSI Hufca Hrubieszów
KSI Hufca Ryki
KSI Hufca Tomaszów Lubelski