Druhny i Druhowie,
Szanowni Państwo,

Informuję, że zmianie uległa nazwa ulicy przy której mieści się siedziba Chorągwi Lubelskiej ZHP. Zmiana została dokonana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016r. poz. 744), Wojewoda Lubelski Zarządzeniem Zastępczym nr PN-II.4131.1.2.2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku dokonał zmiany nazwy dotychczasowej ulicy I Armii Wojska Polskiego w miejscowości Lublin na nazwę ulicy Żołnierzy Niepodległej.

Jednocześnie informujemy, że numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian. Numery telefonów oraz adresy e-mail również nie ulegają zmianie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby.

Poniżej znajduje się aktualne dane adresowe:

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783
Regon: 060252500
KRS: 0000282152