Druhny i Druhowie,
Komendanci hufców
Lubelskiej Chorągwi ZHP
/wszyscy/

W roku przyszłym obchodzić będziemy 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Będzie to czas na przypomnienie nam samym, naszym harcerzom i lokalnemu społeczeństwu chlubnej historii i tradycji Związku, zwłaszcza naszej chorągwi i hufców.

Swojej historii (wydanej drukiem) dopracowały się – jak dotąd – dawne hufce: Chełm (niepełne do 2016 r.), Dęblin (do 2016 r.), Hrubieszów (do 1939 r.), Janów Lubelski z Kraśnikiem (do 1950 r.), Lubartów (do 1949 r.), Lublin (do 1950 r.) i Łuków (niepełne do 1949 r.).

Na swoje opracowania i wydania czekają monografie hufców: Biała-Podlaska (istnieje maszynopis, którego treść nie jest znana Komisji), Puławy (maszynopis Dha R. Towalskiego – nie znany Komisji), Krasnystaw, a przede wszystkim Zamość (z Tomaszowem – jest „70 lat z lilijką”, Biłgorajem, Szczebrzeszynem, Józefowem), który ma bardzo bogatą przeszłość z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej.

Komisja Historyczna Lubelskiej Chorągwi ZHP gotowa jest udzielić merytorycznej pomocy, informacji o źródłach i zasobach archiwalnych dla osób, które chciałyby się zająć tym tematem; przeprowadzić zajęcia na temat postępowania z pamiątkami historycznymi w hufcach.

Ocalajmy od zapomnienia naszą przeszłość (za parę lat dotyczyć to również będzie nas samych). Dbajmy o zachowanie pamiątek i dokumentów historycznych rozkazów, protokołów i sprawozdań). Przekazujmy stare sztandary, proporce do Muzeum Harcerstwa w Warszawie w celu rejestracji, dokonania fachowej konserwacji i zabezpieczenia, opisujmy zdjęcia, piszmy biogramy instruktorów, spisujmy historię drużyn, wykonujmy dokumentację tablic, pomników i grobów naszych zasłużonych instruktorów i harcerzy (zdjęcie grobu, opis położenia na cmentarzu, biogram zmarłego… itd.itp.

Pamiętajmy: nasza historia, to nasza tożsamość, którą nie raz chciano nam ją odebrać, wymazać z historii, pozbawić nas prawa do niej.

Przewodniczący Komisji Historycznej KCh dh Stanisław Dąbrowski hm. posiada dla zainteresowanych następujące opracowania:

  • Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Lublin 2009,
  • Harcerki z tamtych lat, Lublin 2013,
  • Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej, Lublin 2015,
  • Komunistyczne represje wobec harcerzy na Lubelszczyźnie, Lublin 2016,
  • Harcerski Lublin 1911-1939, Lublin 2012,
  • Zeszyt Historyczny Nr 1/2016: Powstanie organizacji o nazwie Związek Harcerstwa Polskiego 1916 r.

W przyszłym roku 2018 będą (prawdopodobnie w 90%) następujące opracowania:

  • Kadra naukowo-dydaktyczna uniwersytetów lubelskich w 100-leciu ZHP,
  • Księża i zakonnicy w 100-leciu ZHP na Lubelszczyźnie,
  • Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1917-1949,
  • Zeszyt Historyczny Nr 1/2018: Kalendarium wydarzeń z historii harcerstwa na Lubelszczyźnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącym Komisji dh. Dąbrowskim: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel. 668-836-478.

 

Przewodniczący
Chorągwianej Komisji Historycznej
hm. Stanisław Jan Dąbrowski
                     Komendant
Chorągwi Lubelskiej ZHP
hm. Tomasz Sych