SUSIEC
I BIWAK: 21-22.10.2017
II BIWAK: 11-12.11.2017

CELE KURSU:
zapoznanie osoby dorosłej z harcerskim stylem życia, technikami harcerskimi i systemem pracy w ZHP,
-przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.

ORGANIZATORZY:
Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP,
Międzyhufcowy Zespół Kształceniowy.

MIEJSCE:
Susiec.

KOSZT: 220 zł
płatne do dnia 15.10.2017 r. na  konto programowe Chorągwi Lubelskiej: 60 1160 2202 0000 0003 2545 3542 tytułem: DSZ, WEJDŹ NA SZLAK , imię i nazwisko

W RAMACH ODPŁATNOŚCI* ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
- zakwaterowanie w warunkach turystycznych,
- pełne wyżywienie,
- kawę, herbatę, ciastka,
- materiały programowe,
- gadżet kursowy,
- dyplom.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- przesłanie zgłoszenia i opłaty we wskazanych terminach.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do dnia 10.10 2017 r: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdG8gXCNMalKg-CAHLoDS89URDFKNzdZN1JSWVJMQ0VWUTZaNlhFQk8wVS4u
Liczba miejsc ograniczona. Decyzję o kwalifikacji uczestnika na szkolenie podejmuje komenda kursu.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:
- aktywny udział w co najmniej 90% zajęć,
- realizacja zadań wskazanych przez komendę kursu,
- uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

ZAŁOŻENA ORGANIZACYJNE:
kurs pracuje jako drużyna z podziałem na 2  zastępy – nauczycieli i nienauczycieli  ;)
zajęcia dotyczące technik harcerskich realizowane są za pomocą różnych form pracy
w miarę możliwości na każdych zajęciach będzie nauka pląsów i piosenek
każdy uczestnik otrzyma poradnik harcerski
prowadzący, w miarę potrzeb, przygotują materiały dodatkowe, które mogą się przydać uczestnikom w przyszłości

KOMENDA:
hm. Ilona Bachanek – SOKK – komendantka
phm. Mirosław Woźniak – BOKK – z-ca komendanta ds. programowych
phm. Anna Rojek - z-ca komendanta ds. organizacyjnych
phm. Monika Wołos – BOKK
phm. Dorota Woźniak – BOKK
phm. Leszek Wołos – BOKK

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA:
hm. Olga Gilewicz

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, opłata nie jest zwracana.