30 września w Lublinie odbył się Zlot Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego, wzięło w nim udział ponad 400 harcerzy reprezentujących hufce z terenu województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie to wpisywało się w obchody 700-lecia Miasta Lublin i było okazją do poznania stolicy województwa, oraz atrakcyjnego i ciekawego spędzenia czasu. 


Zlot zainaugurował uroczysty apel, który odbył się na dziedzińcu Lubelskiego Zamku. Oprócz uczestników wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, władz naczelnych ZHP oraz władz Chorągwi Lubelskiej ZHP.


Harcerze wzięli udział w grze miejskiej, nawiązującej do 700 rocznicy lokacji Lublina. Wykonywali różnorodne zdania związane z lokalnymi legendami, poznawali historie i zabytki miasta. Później druhny i druhowie bawili się na festynie w który wzięli udział także mieszkańcy miasta. Podczas festynu mieszkańcy mieli okazję zapoznać się ze sprawnościami i specjalnościami harcerskimi, odbywały się atrakcje takie jak malowanie twarzy, gry animacyjne czy  pokaz Straży Pożarnej. Cały Zlot zwieńczyło wielopokoleniowe ognisko, gdzie przy płomieniach śpiewano harcerskie piosenki.

Patronat nad zlotem objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.