12 maja odbył się Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP podczas którego wybrano nową komendę chorągwi. Komendantem Chorągwi został hm. Tomasz Sych. Wybrano dwóch zastępców komendanta hm. Edwarda Nakoniecznego i hm. Ilonę Bachanek. Funkcję skarbnika powierzono pwd. Pawłowi Kowalczykowi. W skład komendy wybrano także pwd. Małgorzatę Górla i pwd. Agnieszkę Hojde.